Flislagt grønt tak i moské

– Midt i alt dette virker Gud

SR-INTERVJU: ─ Det er ikke lett å vite hvordan vi skal være både kloke og samtidig frimodige.

─ Hva er siste nytt fra Sentral-Asia?

─ Landet forandrer seg stadig. Det skjer mye positivt. Blant annet tar folk vi kjenner imot Jesus, vi hører om flere som møter Jesus i drømmer og vi opplever bønnesvar på mange områder. Samtidig har kontrollen fra myndighetene økt. Arbeidet vi driver fikk besøk av politiet som lette etter religiøst innhold. Det har kommet en ny lov som gir politiet større rett til overvåkning. Alle kirker og religiøse bygninger må installere ansiktgjenkjennende overvåkningskamera som overfører informasjon til politiet. Men midt i alt dette virker Gud.

 

─ Hva er de største utfordringene for organisasjonens arbeid i Sentral-Asia?

─ Det er ikke lett å vite hvordan være både kloke og samtidig frimodige. At vi ikke styres av frykten og mister frimodigheten, samtidig som vi må være kloke.

 

─ Hva er planene framover? 

─ Vi ønsker å starte opp arbeid i flere områder i landet. I høst skal vi besøke nye områder for å se hva som er mulig å gjøre. Vær gjerne med og be om at Gud må åpne de riktige dørene i rett tid.

 

─ Har du en oppfordring til folk hjemme i Norge?  

─ Be gjerne om visdom om hvordan vi skal håndtere den økende kontrollen og samtidig være frimodige i å dele tro når Gud åpner opp nye dører. Be om veien videre om om at vi får vandre i ferdiglagte gjerninger. Be om flere arbeidere. Høsten er moden, men arbeiderne få.