En oppgang med trær fram til ei dør

Drømmer om husmenigheter i hver landsby

Det finnes få kristne i Sentral-Asia, og landet havner høyt oppe på Åpne Dørers World Watch List (listen over land med forfølgelse av kristne). Samtidig har landet i det siste begynt å åpne opp mer og mer.

Det er utrolig spennende å være i Sental-Asia for tiden. Landet har nå begynt å åpne opp mer og mer. Plutselig finnes det muligheter for å starte prosjekt og være med og påvirke framtiden. Der det er få som har hørt om Jesus, kan vi være med og skape møteplasser der det er mulig.

 

Har opplevd at det koster  

Vi blir stadig forundret igjen og igjen over frimodigheten hos våre lokale kristne søsken. De har et stort hjerte for at andre skal få møte Jesus. Deres eget møte med Jesus har forandret livet og gitt det en ny mening. ”Vi kan ikke tie om det vi har sett og hørt”. Nettverket av husmenigheter som vi støtter har en visjon om å starte husmenigheter i hver eneste landsby.

Mange har opplevd kostnaden med å følge Jesus. I et land der majoriteten er muslimer, koster det å følge Jesus. Det er vanlig at familien, slektninger og religiøse ledere tar avstand og gjør livet vanskelig. Det finnes fortsatt ingen registrerte kirker for den største folkegruppen, og uten at de er registrert, er det ulovlig å samles. Tross motstand har antall husmenigheter økt. Gud er større enn omstendighetene og vanskelighetene. Han er fortsatt den som forandrer og gir håp.

 

Ønsker forbønn  

Vær gjerne med og be for våre lokale kristne søsken, be om at de må vandre nær Jesus og erfare hvordan han leder dem inn i forberedende gjerninger. Og be om at det blir startet husmenigheter i alle landsbyer.

Be gjerne om at Gud sender flere arbeidere. Høsten er moden ... Hvem vet, kanskje du er så heldig at Gud sender deg til Sentral-Asia.

Utsending i Sentral-Asia