Tenåringsjenter

Drømmer om en skole

Sentral-Asia er i en tid med forandring. Det er større frihet samtidig som det fortsatt skjer forfølgelse av kristne. All misjonsvirksomhet er forbudt, så hvordan kan vi være med og se Guds rike skje både i ord og handling?

Vi har en drøm om å starte en skole her i Sentral-Asia og med dette være med og påvirke med Guds rikes verdier. At både ansatte, elever og foreldre kan få erfare at de er verdifulle og skapt i Guds bilde. Vi ønsker å være med og starte noe som har lengre levetid enn oss og som kan påvirke i generasjon etter generasjon.

Utdanning er et av fokusområdene for myndighetene. Et av alternativene er å starte en skole i samarbeid med myndighetene. Vi får leie tomt kostnadsfritt i 50 år mot at vi tar inn 20 % av elevene fra fattige områder. Dette er noe vi uansett ønsker.

Vi ønsker å starte en skole som folk har råd til, med små klasser der hver elev har mulighet til å utvikle seg ut fra egne forutsetninger.

 

Store klasser

Ifølge en lærer som vi pratet med har det ikke skjedd noen utvikling av skolesystemet siden begynnelsen av 90-tallet. Med opp til 40 elever i et lite trangt klasserom er det vanskelig å gjøre annet enn å føre en hard disiplin. All undervisning skjer framme i klasserommet og det forventes  at elevene sitter stille og lytter og lærer. Læreren har ingen mulighet til å følge opp alle.

Det er vanlig å ha privatlærere etter skolen, dette for å forsikre seg om at barnet ikke blir hengende etter. Dessverre er det ikke alle familier som har råd til dette. Vi ønsker å være med og endre dette.

 

Ønsker å velsigne landet

For litt over et år siden startet vi en førskole. I dag er den selvdrivende med lokalt ansatte, og det er en plass som påvirker både barn og foreldre. Alle prosjekter vi gjør må ha et langtidsperspektiv og være med og velsigne landet.

Vær gjerne med og be for prosjektet. Vi holder på å se på ulike muligheter, men for at det skal kunne skje, trengs det både godt personale, økonomiske ressurser og at de riktige dørene åpner seg i rett tid. Be om at vi får vandre i Guds planer.

 

PS: NLM søker for tiden etter en utsending/teltmaker med skolefaglig bakgrunn til å arbeide med dette prosjektet. Kanskje det er du? Sjekk stillingen her!