Bil i afrikansk kveldslandskap

Førskolelærer Sentral-Asia

Vi søker etter teltmaker med skolefaglig bakgrunn til vårt arbeid i Sentral-Asia.

NLM plasserte den første utsendingen i Sentral-Asia i 1998, og arbeider i dag med bibeloversettelse og har kristent fagpersonell i området. NLM har per 2019 flere utsendinger i Sentral-Asia.  

 

Vi søker nå:

Engasjert førskolelærer / skolerådgiver Sentral-Asia

For ett år siden startet vi en førskole. Det lokale personalet er unge og har lite utdannelse. Vi ønsker å videreutvikle skolen og søker noen som kan bidra med å utvikle skole og personale.

Primært langtidstjeneste (3-5 år) i 100 % stilling, kortere ansettelser er også mulig. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.  

 

Arbeidsoppgaver

  • Opplæring og veiledning av skolepersonale
  • Bidra til utvikling av skolen

  

Kvalifikasjoner

  • Kompetanse og erfaring med førskole
  • Vi søker deg som har et kristent grunnsyn og vil være med og forme barn til trygge og nysgjerrige individer.
  • Vi søker deg som er en varm og strukturert person som innbyr til tillit blant barn og voksne.
  • Gode samarbeidsevner. Engasjert og evne til å ta initiativer og utøve handlekraft.
  • Erfaring med veiledning/mentorskap vil være en fordel.
  • Evne til å tilpasse opplegget ut ifra barnets og gruppens behov.

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språkopplæring vil bli gitt.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: Fortløpende, innen 15. januar 2020

Tiltredelse: Juli 2020