Boligblokk i by

Å se etter et vindu

Misjonsarbeid i Sentral-Asia er utfordrende – men ikke umulig. Vi må tenke nytt, stole på Gud og våge å ta imot kallet.

Etter å ha jobbet noen år i et land som er stengt for all misjonsvirksomhet, fikk jeg i sommer en aha-opplevelse.

Jeg var på kurs, og en av foreleserne brukte begrepet CAC-land (Creative Access Country). Det var noen brikker som falt på plass for meg da jeg hørte dette.

 

Går i tro

Mye av arbeidet i området hvor jeg jobber som utsending for NLM handler om akkurat dette – å finne løsninger som muliggjør en tilstedeværelse, finne det vinduet som står litt på gløtt og hvor mulighetene ligger. Da må vi være ytterst kreative.

Det er et spennende arbeid. Det er et arbeid hvor vi må hele tiden må tenke nytt, og hvor vi ikke kan gjøre annet enn å legge det i Guds hender og stole på at han har en plan.

Vi går i tro, uten helt å vite hvor vi går og hva vi kan forvente av resultater. Men vi vet at Gud er med. Han viser vei.

 

Utfordrende

Arbeidet i slike områder er utfordrende. Det krever et ekstra løft av dere som er misjonsvenner i Norge.

Det er utfordrende å støtte et arbeid man ikke kan få detaljert innblikk i. Men det er også krevende å være utsending i slike områder, og ikke kunne dele alt med dere der hjemme.

Det er så mye jeg gjerne skulle fortalt, men jeg vet at det kan sette andre mennesker i fare.

 

Store muligheter – vanskelig rekruttering

Så er det et stort privilegium å få være med og dele evangeliet i områder hvor det er mennesker som faktisk ikke har hørt.

Det er unikt at vi som organisasjon har en inngangsport, et vindu, til dette området. Dessverre er det vanskelig å rekruttere utsendinger til denne type arbeid og til disse områdene.

Vær med og be om at de menneskene Gud kaller må tørre å si ja til kallet!

 

Tiden er inne

Jesus sa: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt (Mark 16,15).

Nå er det CAC-landene som står for tur. Vi må mobilisere. Dette gjelder både deg og meg. Enten som støttespiller fra Norge i bønn, oppfølging og givertjeneste – eller som utsending.

Er du med på dette arbeidet?

Utsending i Sentral-Asia