en minaret

Høre om den fortapte sønn for første gang

Tenk å høre om Jesus som det levende vann, eller om den fortapte sønn, for første gang.

Utdrag fra nyhetsbrev fra Øst-Afrika 

(…) Vaktene går på skift. Og de er våre gode venner. Nå som Leif virkelig har fått tak på språket har han hatt lesestund med tre av vaktene siden korona-utbruddet. Det er en mulighet som forbauser oss. så åpne og aldeles like inn i det vi tror Gud vil vi skal gjøre nå. han har lest Jesus-fortellinger og flere av David-salmene, og de har snakket sammen om det de leser. Er ikke det fantastisk?? Han kan selvfølgelig ikke lese hver dag, da kan de bli mistenksomme. Men etter disse ukene hender det at de spør: skal du lese for meg i dag? Tenk å høre fortellingen om den fortapte sønn for første gang? om den samaritanske kvinna? Tenk å høre om Jesus som det levende vann for første gang … (…)

Når vi snakker om vann. Rent drikkevann er viktig nå i ramadan. Og vi har gitt vaktene flasker med vann som de drikker når de bryter fasten. Vi har egentlig en enighet innad i teamet vårt om at vi ikke skal «gi vann på døra». Men i en tid som denne kan vi ikke la være. Så kan Jesus kanskje bruke vannflaskene også.

… jeg var tørst og dere ga meg drikke … Matt 25.35

(…)

Utsending i Østlige Afrika