Øyvind Åsland og Lamessa Endalew i samtale med utsendinger

Møter evakuerte misjonærer i Kenya

Generalsekretær Øyvind Åsland og regionleder Lamessa Endalew er nå i Kenya for å møte evakuerte misjonærer fra Etiopia. – Det er viktig for oss å møte utsendingene våre ansikt til ansikt, sier Åsland.

Fredag 5. november oppfordret norsk UD alle norske borgere i Etiopia om å forlate landet. Lørdag 6. november vedtok Misjonssambandet å evakuere alle barnefamilier – samt alle som har arbeidsoppgaver knyttet til Den norske skolen – fra Etiopia.

Det tok omtrent en uke før alle disse var på plass i nabolandet Kenya.

Misjonssambandet hadde til sammen 17 voksne utsendinger og ti barn i Etiopia da beslutningen om evakuering ble vedtatt. Noen av disse er utsendt av den finske samarbeidsorganisasjonen FLOM.

 

Viktig å møtes i en krevende situasjon

– Målet nå er å få gode samtaler med alle utsendingene våre, vise omsorg for disse i en krevende situasjon, og få mest mulig informasjon om situasjonen i Etiopia og hvordan denne oppleves av våre medarbeidere, sier generalsekretær Øyvind Åsland.

Han påpeker at det har vært vanlig å foreta slike reiser når utsendingene havner i krevende situasjoner.

Sammen med regionleder Lamessa Endalew skal Åsland ha samtaler med utsendingene gjennom tre dager. Også stedlig representant Torunn Haukvik Minnesjord er nå i Nairobi for å delta i samtaler.

 

Fortsatt noen utsendinger i Etiopia

Den politiske situasjonen i Etiopia er fortsatt preget av sterk politiske uro. Det meldes om kamper, særlig nord i landet.

– Det er dessverre umulig å si noe nå om når utsendingene våre eventuelt kan returnere til Etiopia, men jeg ser frem til gode samtaler om veien videre, sier Åsland.

Han kan også fortelle at Misjonssambandet akkurat nå har tre erfarne utsendinger i Addis Abeba – to norske og en finsk – for å ivareta helt nødvendige funksjoner og følge opp nasjonale ansatte.

Generalsekretæren oppfordrer misjonsfolket i Norge til å be for den utfordrende situasjonen i Etiopia og for utsendingene – både de som fortsatt er i Etiopia og de som midlertidig er i Kenya.

  

I en helt fersk episode av podkasten Ottosen & generalen drøftes blant annet situasjonen i Etiopia og generalsekretærens forestående reise til landet. Her kan du høre eller se den.