Yotam Girgis foran kirke

Sentral kirkeleder i Tanzania er død

MINNEORD: Yotam Girgis, en bauta gjennom hele NLMs tid i Tanzania, har fullført løpet. Vi lyser Guds fred over hans minne.

Yotam Girgis ble født i 1929, og har i hele sitt voksne liv vært engasjert i NLM, og senere i Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT) sitt arbeid i Haydom-området.

Fra den spede begynnelse av arbeidet som evangelist, har han vært viktig i oppbyggingen av en stor kirke med tusenvis av medlemmer og mange kirker under Haydom prosti. Yotam var med hele veien og avsluttet sin formelle tjeneste som prost for Haydom.

Yotam Girgis
Asle Jøssang

Tilbake står hans kone Selina og deres 8 barn i tillegg til barnebarn og oldebarn. Vi er takknemlige og stolte over å ha fått arbeide med ham og å bli kjent med ham.

 

Brant for å nå mennesker

Yotam er en mann som alle våre utsendinger til Mbulu-feltet kjenner. Han ble ansatt på Haydom sykehus allerede i 1954, da som helsearbeider. Men fordi han opplevde et kall til forkynnelse, valgte han å gå videre og studere teologi. Han ble gift med Selina i 1955, og sammen fikk de 8 barn.

Yotam var en bauta som ikke krevde så mye plass til seg selv. Han har hele sin tid vært levende opptatt av arbeidet i kirken, og har bevart brannen for å nå nye mennesker med evangeliet. Med sitt stille nærvær har han gitt råd, hjulpet og veiledet mange av våre misjonærer og vært viktig for arbeidet i området.

Mange av våre misjonærer opplever å ha hatt et spesielt forhold til Yotam. Han evnet å se mennesker og engasjere seg i deres hverdag og tjeneste. Selv etter at han formelt gikk av, var han en mann en gjerne drøftet ting med, bad om råd og samtalte med. Han var på alle måter en mann som levde det han lærte og gjennom det opparbeidet seg fortjent stor respekt blant alle.

 

«Alle burde hatt en Yotam»

Da min far lå på det siste, var det tid for refleksjoner rundt tjenesten i Tanzania. Ikke uventet ble Yotam trukket frem som en viktig brikke og veileder i hans første år som misjonær i Haydom. «Alle burde hatt en Yotam som veileder i sin tjeneste,» konkluderte han med.

Selv fikk jeg oppleve Yotam både da jeg var barn, men også i egen tjeneste for NLM i Tanzania. Både som barn og som voksen møtte jeg en mann som satte spor. Han er en av få jeg husker personlig fra min barndom, som en som så meg og brydde seg om meg, og også en jeg som voksen oppsøkte når jeg var innom Haydom. Han formidlet en brann og en interesse for helheten i Guds rike. På en lun måte kunne han stille spørsmål om strategier og tenkning rundt misjonen, som var nyttige i mitt arbeid.

 

Vi omslutter familien og de etterlatte i våre bønner. En viktig person i arbeidet har blitt hentet hjem. Han har stridt den gode strid og fullført løpet. Vi ber om at arven etter Yotam må fortsette å være synlig i generasjoner fremover. Hans brann om at mennesker måtte få et levende møte med Jesus, er noe vi ønsker å bære videre.

Vi lyser Guds fred over Yotams minne.