Flom

Innsamlingsaksjon for Etiopia

Misjonssambandet vil støtte Mekane Yesus-seminaret gjennom den tøffe tiden med flom i Addis.

Det seminaret selv kaller en katastrofal flom har ført til tap av åtte liv – tre barn og fem voksne.

– Rev. Dr. Bruk Ayele skriver i den formelle søknaden om støtte at 98 personer har blitt omplassert i denne tiden, og nå søker de støtte for å fikse de ødelagte husene, forteller regionleder for Etiopia og Øst-Afrika Lamessa Endalew.

Oppbyggingen vil antakelig koste omtrent 22 millioner norske kroner, ifølge Ayele.

Lang tradisjon

Helt fra begynnelsen på 1950-tallet har Misjonssambandet hatt utsendinger på Mekane Yesus-seminaret for å gå på språkskole – på samme tomt – og for å undervise på seminaret. Dr. Ayele opplyser også om at seminaret har stoppet undervisningen som følge av flommen.

– De fleste lederne for Mekane Yesus-kirken sentralt bor på seminarets tomt i Addis, sier Endalew.

 

Mekane Yesus-seminaret ber om støtte både økonomisk, materielt og gjennom bønn.

 

Ønsker du å bidra, kan du gi en gave via Facebook, vipps #11548 (merk "Flom Etiopia") eller via kontonummer 8220 02 90131 (merk «Flom Etiopia»).