En gjeng damer

Hans herlighet til pris

I Pokot møter man misjonshistorien som et sprudlende vitnesbyrd – mennesker og landsbyer hvor frelsen har fått forvandle liv. For et fantastisk sted å feire påske!

Dette året ble påskeuken feiret midt i måneden Ramadan. For oss som jobber i et 100 % muslimsk område, var det underlig å feire påske i Pokot dette året. Kontrastene ble veldig store.

I Pokot har det i mange år gått en stor vekkelse, og mange, mange har tatt imot Jesus. Overalt har det poppet opp nye menigheter. Evangelistkullene er store på bibelsenteret vårt, og selv om prestene etter hvert også er mange, er det behov for flere.

Vi lever fremdeles litt i påskebobla. Etter feiringen i Pokot er hjertet fullt … enda! Vi fikk på mange måter en nydelig «booster» disse dagene. Det er utrolig sterkt å se hvordan Jesus har forandret bygder og landområder. Og ikke minst hvordan Jesus kan forandre enkeltpersoners liv, familier og ekteskap!

  

Kvinner som har forandret historien

Vi feiret langfredag i Sekerr-fjellet. Stormøte med samling i et forholdsvis nytt sokn. Vi møtte både førstegenerasjons og andregenerasjons kristne. Kirka deres fra «en svunnen tid» var for liten, og de var i gang med å bygge ny.

Påske-lørdag var jeg (Marit) igjen på stasjonen i Sekerr, mens Leif kjørte til Sostin og besøkte evangelist Thomas, som nå er pensjonist og skranter med helsa.

Det ble dame-party på meg denne lørdagen (bildet øverst). Veldig mange som i vår tid var unge jenter da vi bodde i Sekerr kom på besøk. Nå er de mødre og bestemødre. De fleste har store barneflokker. Alle med sine steke historier og fortellinger.

Denne dagen på verandaen delte vi liv sammen. Lo sammen. Litt tårer også. Så var det tid for chai. Mye chai og hauger med hvitt brød med lokal honning. Frukt. Etterpå var det sang og undervisning før vi avsluttet med å be sammen.

Disse flotte damene har vært med på å forandre historien i Sekerr. De møtte Jesus som unge jenter, og ingenting ble som før lenger. De giftet seg, og fra alle disse familiene har det vokst opp en ny generasjon kristne. Mange har fått utdannelse. Det er lærere, sykepleiere, sjåfører, prester og evangelister, ja, flere er blitt kirkeledere som har vokst ut fra bygdene i Pokot.

Evangelister
Guds tjenere:Evangelister som arbeider i Talon. Privat

Fra mørke til lys

1. påskedag var vi på stormøte på et sted som heter Talon. Det er «på andre siden av fjellet». Da vi bodde i Sekerr, gikk evangelistene (og Leif) til fots hit. En lang, krevende tur. Det var dessuten svært vanskelig å begynne arbeid her inne. Flere av evangelistene måtte gi seg da de ble brutalt avvist.

Denne påskemorgen er det derimot duket til stormøte. Folk kommer fra bygdene rundt. Den gamle kirka er blitt for liten, og grunnmuren til den nye kirka står klar. Det er innsamling på gang, og både guvernør og parlamentsmedlem meldte sin ankomst i løpet av dagen.

Helikopter og folkemengde
Flygende statsmann:Et parlamentsmedlem ankom i helikopter i anledning innsamlingen til kirken første påskedag. Privat

Og ja, det ble penger i kassen. Men mest av alt er det lovsang og budskap om en seirende frelser som preger dagen. Det er sterkt å være med på. Sterkt å være sammen i tilbedelse. Sterkt å se alle som nå synger «den nye sangen». Sterkt å bare være der!

Like ovenfor Talon ligger Tukumöt som betyr hodeskalle. For oss som tror på Jesus blir det ingen påske uten «Golgata». Det var der korset stod.

I dag er «korset reist» i Talon og i Tukumöt. Korset er tomt, og graven er tom. Jesus lever!

Samtale ved nytt kirkebygg
Gode møter:Leif i samtale med biskop William Lopeta (t.v.) og prest Edvind Pkemoi (t.h.) ved kirkebygget. Privat

Jeg må ærlig innrømme at jeg kjente på både stolthet og ydmykhet disse dagene.

«For se, Herren har gått ut fra sin bolig. Han stiger ned og farer fram over jordens høyder». Mika 1,3

Han, Gud, har gjort alt dette. Han har gått ut fra sin hellige bolig og gjester i dag land og nasjoner med sin frelse! Hans herlighet til pris!

 

Skrevet av Marit, utsending i Østlige Afrika

Utsending i Østlige Afrika