Grønne sitrustrær

Når langt med små budsjetter

– Misjonssambandet er kjent for å arbeide med små budsjetter og likevel ha stor påvirkningskraft.

Misjonssambandets stedlige representant til Østlige Afrika, Kristoffer Krohn Sævre, har besøkt Misjonssambandets arbeid sørøst i Etiopia. Der har han møtt ansatte og lokalbefolkning som får til mye, tross vanskelige arbeidsforhold.

  

Lokal påvirkning

– Prosjektkoordinatoren i Øst-Bale, Estifanos Shiferaw, fortalte at sammenlignet med mye annet bistandsarbeid, har Misjonssambandet rykte på seg for høy grad av påvirkning til tross for lave budsjetter. Det synes jeg er veldig kjekt å høre, sier Krohn Sævre.

Slik er det også i Filtu, som ligger sørøst i Etiopia. Misjonssambandet har hatt prosjektbase der i 20 år, og arbeidet med voksenopplæring, vann og matsikkerhet er til velsignelse for omgivelsene.

Krohn Sævre forklarer at Filtu ligger i områder med lite regn og begrensede muligheter til jordbruk. Samling av regnvann gjør det mulig å teste nye former for jordbruk de har lite tradisjon for lokalt, inkludert dyrking av frukt.  

Små planter som skal bli til papayatrær
Spirer og gror:Små planter som skal bli til papayatrær. Kristoffer Krohn Sævre

Grønnere by

På tross av denalvorlige regnmangelen siste året rapporterer prosjektets ledelse at de i 2022 fikk dyrket fram og distribuert om lag 7000 planter av ulike arter, slik som neem, sitron og papaya. Man kan også se en endring til et grønnere miljø gjennom arbeidet med matsikkerhet. 1482 husholdninger i området er involvert som målgruppe for forsøk innen tørrlandsjordbruk.  

– Jeg ble positivt overrasket over hvor mye de hadde fått til enkelte steder. Sitrustrærne hadde vokst seg store og gir nå frukt både til eget bruk og til salg. Jeg kom på et heldig tidspunkt, etter at de hadde opplevd tre gode dager med regn, og de prosjektansatte understrekte flere ganger at det ikke pleier å være så grønt egentlig.

Veien inn til Filtu by grønne omgivelser etter tre dager med godt regn
Plutselig grønt:Veien inn til Filtu by går gjennom grønne omgivelser etter tre dager med regn. Kristoffer Krohn Sævre

Inflasjon

På sin reise har Krohn Sævre også sett og hørt om tøffe økonomiske forhold.

– Den brutale inflasjonen som er i Etiopia er ekstra krevende for bistandsprosjektene, siden de legger budsjetter flere år av gangen, og budsjettene er definert i lokal valuta. Det er et reelt problem at de bruker opp budsjettmidlene tidlig i året uten å ha gjennomført aktivitetene som er planlagt.

Inflasjonen i Etiopia er oppe i 30 prosent, og da rammes kjøpekraften betydelig når budsjettene ble laget i 2019.

– Planer har blitt utsatt fordi pengene ikke strekker til, forteller Krohn Sævre og viser et foto fra internatet som drives i Filtu, der behov for vedlikehold er åpenbare, men ikke mulige å gjennomføre innenfor budsjettrammer som er «spist opp» av inflasjonen. I tillegg har lange perioder uten regn skapt vannmangel, også for denne institusjonen. 

Likevel, internatet gir rom og mat for 22 elever som bor der.

Internatet i Filtu og vedlikeholdsbehov
Fra internatet:Det er stort behov for vedlikehold, men internatet er likevel et trygt og godt sted å bo for elevene. Kristoffer Krohn Sævre

– Prosjektkoordinatoren Galma Garbole og de andre kollegene imponerer meg med innsatsen de gjør. De understrekte inflasjonsproblemene, men også en vilje til å ta vare på ungdommene, avslutter en oppmuntret Krohn Sævre.

Misjonssambandet har én enhet i Filtu, som avslutter i løpet av sommeren. Samtidig sendes en ny enhet ut. I tillegg arbeider en utsending fra FLOM (Finnish Lutheran Overseas Mission) også i prosjektene.

Boliger til utsendinger og ledelse i prosjektet
Husrom:Boliger for utsendinger og ledelse i prosjektet. Kristoffer Krohn Sævre