Klasserom Tabor

– Det er jo det Jesus har lært oss

Mange unge kristne i Etiopia får høre at Gud vil velsigne dem og gjøre dem rike. Men ved Ethiopian Graduate School of Theology får de hjelp til å forstå Guds ord – og de lever det ut i praksis.

– Det eneste vi får høre i menigheten vår er at hvis vi innvier oss til Gud, vil han velsigne oss og gi oss fremgang. Det er ingen som snakker om at Kristi disipler må regne med å møte lidelse når de tar sitt kors opp for å følge ham.

Dette var det en av studentene mine som sa til meg etter at vi hadde hatt en time om Bergprekenen. Vi hadde snakket om hva det betyr å være en Kristi disippel.

I timen hadde studentene fått høre noe annet enn det de var vant med, og det ville de ha mer av. Når studentene ved Ethiopian Graduate School får høre hva Bibelen sier og får hjelp til å sette det i sammenheng, virker det som de aldri får nok.

NLM har sendt misjonærer til Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) i Addis Abeba siden 1997. Da ble institusjonen opprettet i et samarbeid mellom Mekane Yesus og Kale Heywat, de to største protestantiske kirkesamfunnene i Etiopia.

Formålet var å utdanne lærere til de mange teologiske seminarene i Etiopia. I dag har lœrestedet ca. 200 studenter.

Store ringvirkninger

I tillegg til EGST har NLM også støttet Mekane Yesus-seminaret i Addis Abeba og Tabor Evangelical College i Hawassa, som begge har fått flere av sine lærere utdannet ved EGST. Undervisningen på EGST har ringvirkninger over hele Etiopia.

En av de ivrigste studentene jeg har på EGST dette semesteret er en som er lærer på Tabor. Han har blitt sendt til EGST for å få videreutdanning.

For meg er det et stort privilegium å få se at virksomheten som NLM har stått i gjennom en årrekke fortsetter å bære frukter. Det kommer stadig flere unge mennesker som vier livet sitt til å tjene Jesus.

Formidle arven videre

Selv er jeg uendelig takknemlig for den teologiske arven jeg har fått med meg fra mine studier på Fjellhaug, og jeg er glad for å få anledning til å formidle denne arven til nye generasjoner av kristne i Etiopia.

Kirken i Etiopia er fremdeles veldig ung, og den er utsatt for mange farer i form av vranglære. Det er mange som forteller de unge kristne at Gud vil velsigne dem og gjøre dem rike.

Samtidig får de høre at de ikke kan vente velsignelser fra Gud hvis de ikke gir tiende og hvis de ikke innvier seg fullstendig til Gud.

Tro og gjerninger

Når jeg underviser om forholdet mellom tro og gjerninger, kan jeg sitte hele dagen og bare svare på spørsmål fra studentene. Jeg understreker at vi blir stående i Guds dom kun ved troen på Jesus, uten at Gud tar hensyn til hvilke gjerninger vi har gjort.

Da har studentene mye å spørre om. De vil ha svar som er basert på Bibelen, og jeg fryder meg over å få lov til å snakke om Guds kjærlighet og nåde.

– Nåden har mye større kraft enn loven, sier jeg. – Loven skaper bare mennesker som gjør gode gjerninger ut fra tvang. Men evangeliet skaper mennesker som gjør det gode fordi de har fått møte Guds kjærlighet og vil dele den med andre. Evangeliet om Jesus Kristus skaper mennesker som blir forvandlet innenfra, og det er bare en slik forvandling som virkelig kan bringe håp til Etiopia.

Evangeliet i praksis

Jeg er takknemlig for at jeg kan øse av vår rike teologiske tradisjon når jeg underviser i Etiopia, samtidig som det slår meg at mine etiopiske kristne venner er mye flinkere til å sette dette evangeliet ut i praksis.

De er mye mer generøse og gavmilde enn jeg er, og de er mye flinkere til å hjelpe dem som trenger det.

De siste årene har jeg undervist et intensivkurs på EGST i januar måned. I Etiopia feirer de jul 7. januar, så den dagen har vi ikke undervisning.

Det har fungert helt utmerket for meg, for det er alltid noen som inviterer meg med på julefeiringen deres, så jeg har fått feire jul to ganger i året.

Da vi kom tilbake til klasserommet etter jul, spurte jeg en av studentene mine hvordan han hadde tilbrakt julen.

– Menigheten min tar med mat til dem som sitter i fengsel, og så feirer vi jul sammen med dem. Det er jo det Jesus har lært oss at vi skal gjøre, fortalte han meg.

Noen ganger lurer jeg på om det er studentene eller læreren som har mest å lære.