Etiopisk mor og barn

Kursing for livet

Tidlig en morgen, før klokka har blitt seks, starter vi turen fra Ginnir i Øst-Etiopia. Veien er helt ødelagt etter siste regntid. Vi må kjøre forsiktig for ikke å ødelegge bilen, og det tar lang tid.

Hentet fra Prosjektkatalogen 2023.

Vi kommer etter hvert til helsesenteret. Det er bare nyutdannede helsearbeidere som jobber her, og de sitter med et stort ansvar for liv og helse for befolkningen. Vi setter oss ned og samtaler om hva som har skjedd siden sist.

Selv om viljen til å gjøre en innsats er der, så har de ikke vann. De kjøper 20 liter vann for 200 birr (andre steder koster det 10 birr). Mange av dem som tilhører dette helsesenteret, har flyttet med buskapen til andre steder, hvor de finner vann. Helsemyndighetene vurderer om de må stenge helt ned.

På helseposten noen kilometer unna kartlegger de landsbyene for å finne ut om det er mesling-epidemi på gang. Ernæringssituasjonen for barn blir også kartlagt, da det er tørt og lite mat i området.

  

Full aktivitet

Vi reiser videre til neste helsesenter. Her er det et stort utbrudd av meslinger. Når vi kommer dit, er det full aktivitet overalt. Rommene er fulle av syke barn og deres foreldre.

En mor som fødte for tyve dager siden, er innlagt sammen med sitt nyfødte barn og en sønn på tre år. Alle er angrepet av meslinger. Heldigvis er de på bedringens vei.

På neste rom ligger lille Ali med surstoff. Han kom dagen før og var så dårlig at han kunne ikke engang ta brystet til mor. Helsearbeiderne ga ham surstoff og medisinene han trengte.  Når jeg ser ham, ligger han til brystet til mor og spiser. Mor og far ser at det er stor hjelp å få.

Det har vært mange slike barn på helsesenteret de siste dagene, og de har ikke mistet noen. Hadde de ikke hatt det rette utstyret, som vi har skaffet dem, ville mange av disse barna ha dødd. Det er så tydelig å se hvor stolte helsearbeiderne er når de ser at det de gjør, hjelper. Ryktet sprer seg i området om at det er god hjelp å få.

  

Så stille

Vi kommer til det siste helsesenteret om ettermiddagen. Jeg går inn på fødeavdelingen for å slå av en prat med jordmødrene der. Men det er så stille og ikke så lett å få noe ut av dem.

På en stue ligger det en mor som fødte i morges, glad og lykkelig over at alt er gått vel. På en annen stue har de kommet inn med ei som var bevisstløs etter å ha ligget i kramper ett døgn etter fødselen før de kom med henne. Hun har fått rett behandling og begynner å komme seg.

Vi går gjennom journalene og stopper opp ved én. Til slutt forteller de at de mistet en mor og hennes barn i dag morges. Hun hadde ligget lenge i fødsel hjemme.

Det er tøft å sitte med ansvaret når du er langt fra sykehus og du vet at det er lite du kan gjøre. Vi får en god samtale rundt hendelsene og kan formidle hva en kan lære av dette. 

Elsa Lindtjørn og lokale medarbeidere
Livsviktig tilbud:Misjonssambandet arbeider med å styrke helsetilbudet i tre distrikter. Elsa Lindtjørn til høyre. Privat

Mange farer

De svakeste og mest utsatte i samfunnet her er mor og barn. Gjennom svangerskap og fødsel er mor og den nyfødte utsatt for mange farer, slik som for eksempel infeksjoner. Det er i denne perioden vi ser at det fatale kan skje for mor og barn.

For snart tre år siden startet vi opp arbeidet i tre distrikter ved å styrke deler av det eksisterende helsearbeidet som drives av myndighetene.

 

Døråpner

Undervisning og veiledning er hovedpilarene i arbeidet. Helsearbeidere blir kurset og får regelmessig veiledning gjennom besøkene våre.

For å kunne bedre disse tilbudene har vi utstyrt helseposter og helsesentre med nødvendig medisinsk utstyr, slik at de skal være i stand til å yte bedre tjeneste til den enkelte pasient.

Mye av arbeidet går ut på å være, og å bære, sammen med dem. Her bygger vi relasjoner og tillit for å kunne bedre tilbudene til de svakeste. Gjennom dette ber jeg om å få være en døråpner for noe som er stort, ja, enda større.

Elsa Lindtjørn

Utsending