Ulstein på besøk

Ministerbesøk i Etiopia

Norges nye utviklingsminister, Dag-Inge Ulstein (KrF), dro i februar på sin første offisielle reise til Etiopia hvor han møtte blant andre NLMs representanter i landet.

I forbindelse med utviklingsministerens reise til Etiopia, inviterte han både misjonsorganisasjoner og andre norske aktører i Addis Abeba for å lære mer om arbeidet som gjøres i landet. Alle de inviterte presenterte sitt arbeid, og kom med erfaringer og råd til Ulstein.

– Det er viktig at utviklingsministeren kjenner til bredden av bistandsaktørene i Norge, og der er NLM og de andre misjonsorganisasjonene en viktig del av arbeidet, sier NLMs regionleder for Øst-Afrika, Morten Egeland, som selv var til stede sammen med stedlig representant Lamessa Endalew.

 

NLM en viktig aktør

Etiopia er et land der misjonsorganisasjonene har betydd enormt mye for oppbyggingen av institusjoner og utdanning av folket. NLM har siden oppstarten i 1948 vært en stor og viktig aktør innen oppbygging av sykehus og skoler i sør. Nå støtter Misjonssambandet bistandsavdelingen til Mekane Yesus-kirken – en avdeling som driver 250 prosjekter over hele landet. Helse og utdanning er nettopp nøkkelområder som den ferske statsråden selv løftet frem i møte med etiopiske styresmakter.

– Norge ønsker å stå sammen med Etiopia. Vi ønsker å samarbeide tett når det gjelder jobbskaping til de unge, utdanning, helse og migrasjon. Jeg håper reformene vil føre til bærekraftig økonomisk utvikling i Etiopia, sa Ulstein tidligere på dagen i møte med den etiopiske utenriksministeren Dr. Workneh Gebeyehu.

 

Viktig med kjennskap til misjon

Dag-Inge Ulstein kjenner godt til NLM og har tidligere vært ungdomsleder og styremedlem i Salem misjonsforsamling i Bergen. I Addis Abeba fikk Ulstein og hans politiske rådgivere gode samtaler med NLMs representanter.

– Jeg tenker at det er veldig nyttig at Ulstein kjenner norsk misjon og historikken der den har fått betydd mye i mange lands utvikling, sier Egeland.

KrF-ministeren fra Sula på Sunnmøre forvalter 37 milliarder kroner til bistand og utvikling. Av dette mottar NLM nesten 25 millioner kroner gjennom Norad, hvor i overkant av 7 millioner kroner går til prosjektene i Etiopia.