Gudstjeneste på gamletomta

Åpning av ny synode i Konso

Det var en overveldende og utrolig positiv opplevelse å få lov til å representere Misjonssambandet denne helga (18.–19. februar 2023) under etablering av ny synode i Konso (Etiopia).

Lørdag var vi samlet i den nye Mekane Jesus-kirka i sentrum av byen.

Først var det nattverdmøte. Ca. 30 prester fra de nærliggende kirkene var til stede. Det fortsatte med konstituerende møte med valg av president, visepresident og hovedkasserer samt ledende medarbeidere.

Hele hovedadministrasjonen fra Head Office var der med Rev. President Yonas og generalsekretær Teshome i spissen. Kalli Gislason hadde hilsen fra sine foreldre og søsken, som var med å starte arbeidet i Konso for ca. 70 år siden. På disse 70 årene er det nå blitt 70 000 medlemmer i Mekane Jesus-kirka i Konso distrikt. Karl Roth hilste fra Misjonssambandet.

Ledere fra hovedkontoret og fra synoden
Gjester og ledere:Ledere fra hovedkontoret og fra synoden Ingeborg og Karl Roth

Den nyvalgte synodepresidenten heter Getachew Gelebo og er lærer på Tabor i Awasa. Navnet på den nye synoden er Central Rift Valley Synod.

President Yonas Yigezu og den nye synodepresidenten Getachew Gelebo
Presidenter:President Yonas Yigezu og den nye synodepresidenten Getachew Gelebo Ingeborg og Karl Roth

Parade gjennom byen

På søndag var det parademarsj til sentrum av byen, hvor alle prestene gikk fremst i prosesjon. De holdt appell, og hele folkemengden danset, sang og lovpriste Gud.

Prestene leder an i prosesjonen
Gjennom byen:Prestene leder an i prosesjonen Ingeborg og Karl Roth

Prosesjonen gikk tilbake til gamletomta, den opprinnelige Mekane Jesus-kirka. Alt videre program foregikk ute.

Folkemengde på vei til byen
På vei til byen:Mange, mange tusen møtte opp til åpningen Ingeborg og Karl Roth

Mektig korsang og folk overalt

Alle kirkene som var representert, hadde sendt sine kor. Det ble anslått å være ca. 5000 kormedlemmer til stede. Alle i sine ulike fargerike korkapper. De satt samlet på hver sin stein og hadde øvd på de samme sangene. Det ble en mektig korsang.

Det var folk overalt. Ingen vet hvor mange, men det ble antydet mellom ti og femten tusen. Kjekt var det også å treffe igjen mange av de gamle Konso-prestene med Berisha Hunde i spissen.

Berisha Hunde tidligere stasjons styrer og synode president
Berisha Hunde:Tidligere stasjonsstyrer og synodepresident Ingeborg og Karl Roth

Bringer evangeliet videre

Flott å få oppleve at så mange kristne samles i Konso, og at de nå skal danne sin egen synode (Central Rift Valley Synod), og med stor entusiasme vil de bringe evangeliet til nye generasjoner.

Skulle hilse så mye til dere i Norge.

I takknemlighet,

Ingeborg og Karl Roth

Forbønn for de nye lederne
I Guds hender:Forbønn for de nye lederne Ingeborg og Karl Roth

Utsending i Østlige Afrika