Oppmøtte snakker i mikrofon

Avskjed med høyt verdsatt biskop i Pokot

3000 mennesker møtte frem for å «feire livet» og ta avskjed med biskop Samson Psinen Lokipuna i Pokot i Kenya 9. juni.

Det var trist å motta meldingen om at vår biskop i Pokot, North West diocese (bispedømme), biskop Samson Psinen Lokipuna, døde brått den 29. mai i år.

Etter kort tids sykdom med magesmerter ble han diagnostisert med tyfoid, amøbedysenteri og magesår. Han mottok medisinsk behandling mot disse sykdommene, men en snau uke etter dette ble han brått betydelig dårligere. Han ble bragt til Kapsowar Misjonssykehus lørdag 29. mai, der han døde mens han ventet på prøvesvar.

 

Familiemann og kirkeleder

Biskop Samson P. Lokipona ble født i 1958 og vokste opp med seks søsken i Pokot. Han giftet seg i ungdomsårene med sin kjære Racheal Chepayot Lokipuna. Sammen fikk de tolv barn. Flere av barna er gift, og familien har vokst seg stor. (På bildet øverst er ser vi fire av de tolv barna holde minneord med en siste hilsen.)

Han fullførte barneskolen i 1972 ved Kapkoris primary school. I 1977 var ungdomsskolen fullført. Samson Lokipuna ble kristen i 1986, da han arbeidet som bonde i Sekerr. Det var gjennom den Evangeliske lutherske kirken i Kornis han fikk ble kjent med, og tok imot, Jesus.  Han ble raskt utpekt som kirkeleder, og i 1989 startet han evangelist-studier ved Matongo Bible college.

 

Sentral skikkelse i bispedømmet

Som evangelist startet han en ny menighet i Kapso. På begynnelsen av 90-tallet fullførte han prestestudier ved Matongo Bible College og ble ordinert som prest for Kornis ELCK. Her arbeidet han som prest i to år, før han ble overført til Kapenguria sogn, hvor han fulgte opp kirkene i området.

Han er den andre biskopen i ELCK NWDs* historie, og var det frem til sin død. Han fikk mange nære og gode relasjoner gjennom sitt virke. Han var gjest på Misjonssambandets  generalforsamling i 2015.

Biskop Samson Lokipuna og kona Racheal på Misjonssambandets generalforsamling i 2015.
Norges-besøk:Biskop Samson Lokipuna og kona Racheal på Misjonssambandets generalforsamling i 2015. Kristoffer Krohn Sævre

Mange ville ta avskjed

Det var en stor og voksende kirke som den 9. juni tok avskjed med sin øverste kirkeleder i Pokot, biskop Samson P. Lokipuna. Eller som de selv beskriver det, «feiret livet til biskop Samson P. Lokipuna».

Til tross for Covid-19 var det til sammen over 3000 fremmøtte. De hadde satt opp ti skyggetelt og satt ut stoler til en del spesielt innbudte gjester. De gjestene som kom i tillegg til dette, fant seg til rette under skyggetrær og paraplyer rundt den gressbelagte plassen rett nedenfor biskopens eget hjem utenfor Kapenguria i Pokot.

Syv Biskoper fra ELCK var representert, samt generalsekretær fra kirkens hovedkontor. Rektorer fra de mange skolene deltok, og politikere og parlamentsmedlemmer deltok.

Biskoper samlet i begravelsen
Kollegaer:Kirkens ledelse var godt representert under begravelsen. Morten Egeland

Det var sterkt å oppleve sermonien da de ba kona Racheal komme frem sammen med hele familien. Biskopene sto i ring omkring dem og ba for dem, om styrke og hjelp i hverdagen som nå følger uten Samson der.

Morten Egeland hadde en hilsen på vegne av Misjonssambandet og de mange misjonærene som i løpet av tiden vi har arbeidet i Pokot har fått lære Samson og familien å kjenne. Han overbrakte også en hilsen på vegne av S.I.K. (islandsk misjon).

Folkemengde rundt graven
Verdig avskjed:Mange ville ta et siste farvel med biskopen, og vise støtte og be for de etterlatte. Morten Egeland

Fred over hans minne

Vær med og husk på familien til Samson i bønn. Be også for biskop Lopeta, som er midlertidig innsatt i påvente av nytt bispevalg innen åtte uker etter jordfestelsen.

Det er med stor takknemlighet vi lyser fred over biskop, medarbeider og vår kjære venn, Samson P. Lokiponas minne.

 

* ELCK: Evangelical Lutheran Church in Kenya. NWD: North West Diocese, bispedømmet i Pokot-regionen, hvor Misjonssambandet lenge har arbeidet.