Åpen dør inn til et klasserom

Styrker engelskkompetansen

All høyere utdanning i Etiopia skal foregå på engelsk, dette er et problem for mange av studentene.

ELIC står for English Language Improvement Center, og er et program som myndighetene i Etiopia etablerte for å forsøke å adressere de enorme utfordringene universitetsstudenter har i engelsk. All høyere utdanning skal foregå på engelsk. I realiteten ser vi derimot at dette ikke blir praktisert og at forklaringer ofte kan forekomme på andre språk. Studentene som begynner på universitetet har ofte kun hatt 2–3 år med engelskundervisning, i klasser med opptil 50–70 elever. Det vil si at det er en stor andel studenter som ikke kan kommunisere eller forstå det som blir undervist.

 

Stor begeistring

Da ELIC ble etablert var intensjonen å styrke engelskkunnskapene til studenter, samt forsøke å assistere videregående skoler gjennom å styrke engelskkompetansen til lærere. Da vi ankom universitetet i øst fikk utsendingen vår i oppgave å bygge opp dette senteret sammen med tre lokale medarbeidere. Fram til nå har vi fått tildelt en hel etasje på campus, bestående av to grupperom, et opplæringsrom med 30 PC-er med internett-tilgang og to kontorer. Disse rommene har blitt organisert for å sette fokus på studentene og ikke den tradisjonelle lærerrollen som er veldig sterk i landet. Dette har skapt stor begeistring blant både studenter og lærere. Nå utvikles nytt pensum til engelskkurs som kan gi effektiv opplæring i engelsk, og som lett kan videreføres uten vår tilstedeværelse. Dette senteret har også blitt en flott plattform for å komme i gode samtaler om tro, og muligheten til å dele evangeliet med studenter og lærere.

Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Utsending i Østlige Afrika