Etiopia mennesker

Evangelisering i Østlige Afrika

Misjonssambandet samarbeider med Mekane Yesus-kirkens synoder for å nå unådde folkegrupper i Etiopia.

 

Etiopia

Lokal misjon

I mange unådde områder i Etiopia har innflyttere fra andre steder av landet bygget små menigheter, med et ønske om å nå ut med evangeliet. Misjonssambandet ønsker å støtte disse, samt gi opplæring og lønn til evangelister. Dette gjelder blant annet i Øst-Bale, der flertallet av innbyggerne er muslimer, og i Sør-Omo og Borana, hvor tradisjonelle religionsformer fortsatt er vanlige. Evangelistene forteller om muslimer som kommer til tro på Jesus.

 

Fakta

Budsjett: Kr 900 000

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no