Vanndam under utgraving

Venter utålmodig på den korte regntiden

Prosjektområdet vårt er svært utsatt for tørke, og behovet for å bevare vann er stort. Derfor er det gledelig at lokalbefolkningen nå ser nytten av å grave vanndammer.

Den lange og den korte regntiden er de eneste to nedbørsperiodene i vårt område. Dette er også avlsperiode for husdyrene, særlig kamelene – og den viktigste perioden for å så og dyrke jorden for jordbrukerne som er avhengig av regnvann for å få noe til å gro.

Den store regntiden i området forventes fra mars og til begynnelsen av juni. Den korte regntiden i området begynner som oftest mot slutten av september og varer til begynnelsen av desember.

 

Behov for å bevare vannet

Vårt område er kjent for å være et område som er svært utsatt for tørke, og de siste regnperiodene har vært uberegnelige og gitt mindre regn enn forventet. På grunn av lite regn ser vi at dyreflokkene forflytter seg, folk og dyr er på leting etter vann.

Når regnet er så begrenset, er det nyttig å forsøke å samle og spare mest mulig av regnvannet. Derfor er prosjektet vårt aktivt inne og oppfordrer til å grave vannansamlinger som dekkes med plast for at minst mulig vann skal gå tapt. En plasttype med stor tetthet og hvor vann ikke trenger igjennom, High Density Polyethylene geomembranes (HDPE), har nylig blitt tatt i bruk for å samle vann til jordbruk, særlig grønnsaksdyrkning.

Plastdekket vanndam
Privat

Vanskelig å skape engasjement

Tidligere da vi først forsøkte å introdusere graving av vanndammer og bruk av denne plasttypen til ett av lokalsamfunnene, var det vanskelig å mobilisere engasjement fra innbyggerne til å grave vannhull hvor vann kunne samles. For å få arbeidet i gang måtte prosjektet gå aktivt inn for å finansiere gravingen og forsøke å overtale jordbrukerne på demonstrasjonsgårdene til å gjøre seg nytte av denne metoden.

Men i dag har mange både hørt demonstrasjonsjordbrukerne fortelle om disse vannhullene og hvilke nye muligheter de har gitt for grønnsaksdyrking, og også sett hvor langt vannet rekker for gårdene som har en slik vannansamling. Så i dag er det flott å kunne observere at flere har gått i gang på egen hånd både med å forberede og grave vannhull. De har større tempo enn prosjektet har mulighet til å følge opp.

 «Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre.» Jesaja 44,3

Vær med og be for alle de prosjektansatte som arbeider tett med lokalsamfunnene og alle de små landsbyene i dette området, at de må få nok regn denne regnperioden og at det må være tilstrekkelig både til folk, dyr og jordbruk.

Utsending i Østlige Afrika