Gudstjeneste i etiopisk kirke

– Lær oss å dele

Da vi spurte den lokale menigheten om hvordan vi kunne jobbe sammen for å nå den lokale folkegruppen med evangeliet, var svaret tydelig: «Lær oss å dele».

I Etiopia jobber Misjonssambandet tett med samarbeidskirken Mekane Yesus, og det har vi gjort i over 70 år. I nyere tid har fokuset til Misjonssambandet i Etiopia blitt vendt mot muslimene i øst, og dette ønsker vi å gjøre sammen med vår samarbeidskirke.

 

Prosjekter som velsigner og åpner dører

Vi ble plassert i en by lengst øst i landet, hvor vår samarbeidskirke har en menighet. Misjonssambandet har allerede vært til stede i byen i flere år gjennom et skoleprosjekt. Prosjekter har vært en av våre måter å jobbe sammen inn mot nye steder med vår samarbeidskirke.

Samtidig som vi ønsker å stå i det diakonale arbeidet her i øst-Etiopia, er visjonen vår større enn det: Vi ønsker at mennesker skal få høre om evangeliet og komme til tro og følge Jesus.

 

Sammen i arbeidet

Samarbeidet vårt med kirken er utrolig viktig for å nå denne visjonen, siden de vil fortsette å være i disse områdene etter oss. I samtale med den lokale menigheten utfordret vi dem derfor til å fortelle oss hvordan vi kan jobbe sammen i dette arbeidet, og hva vår rolle i dette kunne være.

Vi fortalte om vårt personlige kall og hvordan Gud har ledet oss inn i dette arbeidet over flere år, og de forklarte at de hadde lite kunnskap om hvordan de kan nå ut til den lokale muslimske folkegruppen.

Ønsket var tydelig: «Lær oss å dele Jesus med muslimene.»

 

Misjon berører

Dette ledet til et gruppeopplegg som varte over 15 samlinger, hvor vi underviste og samtalte om hvordan man kan være disippelgjørere i denne muslimske konteksten. Det ble samlinger som berørte både meg og de andre, for det er det misjon gjør: Det berører.

Bønnen etter samlingene kunne vare i «noen» minutter, fordi det var et behov for bekjennelse blant deltakerne. Det var sterkt å være en del av.

 

Medvandrere i oppdraget

Nå ønsker vi å etablere flere grupper, og bønnen vår er at de kristne her skal bli berørt av misjon – at det skal bli bekjennelse, men også en omvendelse som leder til handling.

Vær med og løft dette opp til Gud, at Guds rike skal komme og berøre mennesker gjennom bekjennelse og omvendelse, så de kan bli medvandrere i dette oppdraget som Gud har gitt oss.

«Vi ber deg, Gud, reis opp flere mennesker til din høst, Herre.»

Utsending i Østlige Afrika