Soma Biblia-staben

Soma Biblia: Et misjonseventyr

Hvert år selger Soma Biblia hundretusenvis av bibler og andre kristne bøker i Tanzania. Men det er ikke bøkene som er viktige – det er menneskene som gjennom dem får bli kjent med Jesus.

Nylig var jeg på styremøte i Soma Biblia*. Du tenker kanskje ikke at styremøter er blant livets mest spennende øyeblikk, men å være på styremøte i Soma Biblia er virkelig inspirerende.

For det er helt utrolig hva vi får være med på i Tanzania. Hør på dette:

 

Stort og vidtrekkende arbeid

I 2021 solgte vi 826,127 bøker, derav 150,000 bibler – en omsetning på 5,6 milliarder shilling (ca 25 millioner norske kroner). Vi forsyner 1450 bokhandler og kirker (inkludert vår partnerkirke ELCT) med bøker og bibler – god & sunn teologi om Jesus Kristus.

Vi har 6 egne bokbutikker, samt 9 mobile bokutsalg/biler. Vi driver et forlag i Arusha og har til sammen 45 ansatte som jobber med salg, distribusjon, administrasjon og produksjon.

  

Kristen litteratur til folket

Vi har misjonsturer og distribuerer bøker og hefter til mennesker som ennå ikke kjenner Jesus, slik at mennesker skal få et glimt og lære mer om kristen tro.

Og bak alle disse tallene er det altså enkeltmennesker som kjøper med seg en bok eller en bibel, får høre Guds levende ord og blir bedre kjent med ham som er Veien, Sannheten og Livet.

Og for meg personlig er det jo også hyggelig å nevne at vi har en veldig fin logo, laget av min egen kjære Margunn:

Soma Biblia-logoen
Margunn Krohn Sævre/Soma Biblia

Takk for forbønn også for vårt litteraturarbeid – det er mye å takke for!

 

*Soma Biblia betyr "Les Bibelen". Det er Tanzanias største litteraturmisjon og drives av Misjonssambandet og DLM (Dansk Luthersk Mission).

Kristoffer Krohn Sævre

Kristoffer Krohn Sævre

Stedlig representant