Vannsisterne under bygging

– Her trenger du Gud

– Jeg takker Gud for muligheten til å jobbe her, sier ingeniøren "Alfred". Litt etter litt har han innsett at han også er misjonær i arbeidet sitt.

Da "Alfred" jobbet med å bygge en mur rundt Misjonssambandets eiendom i Nairobi, så han en stillingsutlysning til vannprosjektet et stykke østover i landet, ble nysgjerrig og søkte. På ingeniørjobb.

– Det var bygningsarbeid som interesserte meg, misjonsaspektet oppdaget jeg etter hvert, forteller "Alfred".

Han takker Gud for muligheten arbeidet gir til å lære, og vise medfølelse for andre.

– Ikke bare ser jeg at de trenger vann, men også lys som Gud kan lyse gjennom meg.

 

Erfarer Guds nærvær

Siden ansettelsen i Tana River for ni år siden, har "Alfred" opplevd en åndelig vekst.

– I livet her trenger du Gud, sier han.

"Alfred" kommer fra et fruktbart område med behagelig klima nær Mount Kenya, der majoriteten er kristne. Der han bor og arbeider nå, er bakken tørr, været varmt og støvet dominerende. De aller fleste rundt ham bekjenner seg til islam.

– For meg, personlig, har dette vært en formende reise fordi jeg erfarer Gud og hans nærvær, også i relasjonene med mine muslimske venner, forteller "Alfred".

 

Venner på tvers av tro

Tidligere hadde han ikke venner som tilhører islam, og så på dem nærmest som potensielle terrorister.

– Men de er gode mennesker, og vi kan dele liv og snakke om Gud. Og jeg ber om at Gud skal gi dem dypere innsikt i Jesus, for ham kjenner de ikke.

"Alfred" beskriver et lokalmiljø som i starten var tidvis fiendtlig innstilt til ansatte i vannprosjektet.

– Før kunne noen kaste stein på oss, nå vinker de. Det er som om de har innsett at vi også er mennesker, som dem, tror "Alfred". Han mener det er verdifullt at generasjonen som vokser opp rundt dem ser at man kan være venner på tvers av ulike religioner.

     

Herren er overalt

I profeten Jesajas bok sier Herren: «Jeg hadde svar til dem som ikke spurte, jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa: «Her er jeg! Her er jeg!» til et folkeslag som ikke kalte på mitt navn.»

– Ser du at Herren er å finne der du bor? Hvordan?

– Ja, Herren er overalt, også her, utbryter "Alfred".

Ikke minst opplever han Guds tilstedeværelse i de små kristne fellesskapene der han bor.

– Det kommer dager der man ikke kan oppmuntre seg selv, da trenger vi hverandre. Det kristne fellesskapet her fornyer vår styrke. Når vi møtes, deler vi vitnesbyrd. Jeg føler Guds nærvær også gjennom de andre troende, forteller han.

"Alfred" er takknemlig for støtte og forbønn.

– Jeg tror på kraften i bønnene, og vi trenger at Gud er til stede for at folk rundt oss skal se Jesus. Vi har nå gode relasjoner, og ber om at Gud kan bruke disse til å vise sitt lys og sin herlighet.