Gudstjeneste i den lille kirken. Sanggruppe i kapper på scenen.

Ny selvstendig forsamling i Filtu

De kristne i Filtu bor i et grenseområde mellom ulike trosretninger. Etter 20 års vekst er forsamlingen nå innviet som en selvstendig Mekane Yesus-kirke.

I Etiopia har Misjonssambandet et nært samarbeid med Mekane Yesus-kirken, som har menigheter over store deler av landet.

Blant annet har de i flere år hatt en forsamling i Filtu, sørøst i Etiopia. Denne forsamlingen har vært ledet av kirken i nabobyen Neghelle i nærmere 20 år.

Gjennom disse årene har menigheten i Filtu vokst, og nylig ble den innviet som selvstendig kirke: Filtu Mekane Yesus kirke.

 

En tverrkirkelig menighet

Filtu Mekane Yesus kirke er den eneste protestantiske kirken i denne byen. Mange tilflyttere til Filtu har kommet på grunn av jobb i institusjoner som bank, sykehus og skoler, eller de har egne småbedrifter som butikker, kafeer eller andre servicebedrifter. Selv de som ikke har Mekane Yesus-bakgrunn finner det naturlig å engasjere seg i denne kirken når de slår seg ned her.

Dermed er gudstjenestefellesskapet veldig bredt, med medlemmer som har bakgrunn fra mange ulike kirkesamfunn. Mange deltar både på gudstjenester og bønnemøter samt i komiteer, gir tiende til kirken og deltar i praktisk arbeid.

 

Ressurspersoner og lokale ledere

Mekane Yesus-kirken driver også flere prosjekter i byen, og de ansatte i disse prosjektene er viktige støttespillere for menigheten. Flere av disse er modne kristne som kan ta på seg oppgaver både som eldste, talere, forsangere, diakoner og annet.

Kirkemedlemmene velger selv lokale ledere som eldste i forsamlingen og har en til to evangelister ansatt som de dekker lønn for.

Ennå er menigheten uten prest, så for andre kirkelige handlinger, som dåp og nattverd, får de hjelp fra kirken i Neghelle med jevne mellomrom.

Utsiden av kirkebygget. Enkel murbygg med kors på veggen.
Privat

Vær med og be for menigheten

Menigheten i Filtu, og mange andre Mekane Yesus-menigheter utover landet, ligger i områder med få kristne eller i grenseområder med en blandet befolkning trosmessig. Dermed spiller de en sentral rolle som en viktig pilar i samfunnet, for at flere skal få lære å kjenne Jesu navn som Frelser og Gud.

Vær med og be for kirken i Filtu og for Mekane Yesus-menigheter i tilsvarende områder, at de som har fått lederansvar i kirken, samt evangelistene, må få visdom fra Gud til å både støtte og undervise de troende, slik at de får næring for egen tro, og at kallet til å nå videre ut til naboer må få lyde klart fra Frelseren selv.

Utsending i Østlige Afrika