Studenter i klasserom på Tabor Evangelical College

Tabor-studenter vil bruke sine talenter

Studenter og elever ved Tabor Evangelical College fikk lære om de diakonale prinsippene i Use Your Talents. Nå ivrer de etter å ta dem i bruk på hjemstedene sine.

I mars i fjor besøkte to av hovedlederne fra Use Your Talents-bevegelsen i Etiopia Tabor Evangelical College (TEC) i Hawassa. De hadde blitt invitert av missiologi-avdelingen for å undervise studentene og lærerne om Use Your Talents (UYT) i to dager.

Esayas Emene kom fra Arba Minch i sør, og han begynte undervisningen med å fortelle en rekke historier om de positive effektene Use Your Talents hadde hatt i synodeområdet hans.

 

Virkningsfullt vitnesbyrd

Historiene hans gjorde stort inntrykk, som det så ofte gjør når folk blir introdusert for Use Your Talents for første gang. Både studenter og lærere ga uttrykk for at det var helt overveldende å høre om de fantastiske forandringene introduksjonen av Use Your Talents-prinsippene hadde ført til.

Esayas beskrev hvordan både ledere og kirkemedlemmer i synoden hans hadde gått fra å ha et tankesett om å være avhengig av hjelp og pengestøtte fra utlandet, til å tenke at de kunne klare seg selv, basert på sine Gud-gitte talenter, evner og ressurser.

Før kom de fleste midlene som trengtes for å lønne kristne arbeidere, drive kirkens arbeid og vedlikeholde bygninger og utstyr etterlatt av misjonsorganisasjoner utenfra. Med den nye holdningen de lærte gjennom Use Your Talents, fokuserte de nå heller på hva de hadde, ikke hva de manglet.

Dermed begynte de også aktivt å se etter muligheter for å øke og multiplisere de verdiene og midlene de hadde. Det var sterkt å høre at menighetene etter hvert kunne sende ut og lønne sine egne misjonærer i unådde områder. Det er virkelig bærekraft! Ja, menighetene var til og med i stand til å låne penger til andre synoder.

 

Jordnær bibelundervisning

Galunde Warrote gjennomgikk deretter de bibelske prinsippene som ligger til grunn for Use Your Talents. Han underviste også om hvordan man kan implementere dem i ulike kontekster, uansett hvilke forhold man lever under.

I tillegg fortalte også Galunde inspirerende historier og vitnesbyrd som illustrerte undervisningen. Use Your Talents er en praktisk og jordnær tilnærming til diakoni, og det er nettopp de ekte historiene om hvordan mennesker og menigheter har oppnådd store endringer med små grep og holdningsendring, som overbeviser og motiverer. Det blir gjenkjennelig og overkommelig.

 

Motiverte tilhørere

Nesten alle studentene ved missiologi-avdelingen er pastorer, evangelister og kirkeledere, og de ga alle uttrykk for at de var ivrige etter å reise hjem til sine menigheter og introdusere Use Your Talents for sine egne kirkemedlemmer. De kunne levende se for seg menighetene sine bli preget av denne nye diakonale bevegelsen.

Etter at de to dagene med undervisning var gjennomført, uttrykte rektor Dawit Waro stor takknemlighet for det Galunde og Esayas hadde lært dem. Han poengterte også viktigheten av endringer, slik at også Tabor kan bli preget av Use Your Talents-tankegangen.

– Vi som arbeider her ved Tabor trenger å få en grundig innføring i Use Your Talents. Vi kan ikke forvente endring med mindre vi involverer hele staben, understreket han.

Etter planen vil det arrangeres en Use Your Talents-workshop for hele skolepersonalet i løpet av 2021.

Utsending i Østlige Afrika