Afrikansk student noterer

Mer enn en arbeidsplass

Det er mye som tar mer tid enn planlagt her i Afrika, men det er Guds plan som er viktigst. Tenk at han kan bruke arbeidsplassen min, og meg, i sin plan! Han kan bruke deg også – akkurat der du er.

Etter fire år her på Afrikas horn har vi fått være med på mange spennende, rare, morsomme, og triste opplevelser. Jeg har fått gleden av å jobbe på et universitet her i byen vår, som har gitt meg mange nye erfaringer, på både godt og vondt. Og Afrika forblir Afrika.

 

Lære av hverandre

Jeg husker da jeg første gang vandret inn porten til universitet, som har omtrent 20 000 elever fra hele landet. Ja, det er riktig å si at jeg ikke følte meg veldig høy i hatten. Det tar tid før man kjenner på tilhørighet, og at man er på rett plass.

Etter hvert fikk jeg tildelt en oppgave av engelsk-avdelingen: Jeg skulle etablere et engelsk-senter som kunne gi supplerende undervisningstilbud til elevene. Dette oppdraget ble gitt til meg og en kollega som tilfeldigvis hadde doktorgrad i engelsk. Det stemmer, jeg følte meg litt malplassert med mine skarve 90 studiepoeng i engelsk fra Universitetet i Oslo.

I min første samtale med kollegaen min sa han til meg: «I denne oppgaven som vi nå har fått, betyr utdanningsbakgrunnen vår ingenting. Vi står på lik linje; du har mye å lære meg, og jeg har kanskje noe som du kan dra lærdom av.» Da var grunnlaget lagt for et langt og spennende samarbeid om vår nye oppgave. Det er sant at Gud legger ting til rette for oss.

 

Planer og realitet

Så hva har vi fått til i løpet av disse årene? Langt ifra så mye som vi har hatt visjon og plan for, men det er for så vidt ingen overraskelse. Vi er i Afrika, og her tar ting tid. Utdanningssystemet har sine utfordringer, korrupsjon kan være et problem, og det preger motivasjonen til både lærere og elever. Planer har måttet bli skrotet på grunn av at det ikke fungerte i denne konteksten, eller fordi lærere eller elever uteble, strømmen gikk osv.

Men arbeidsplassen min har også vært et sted hvor jeg har fått være til stede og skape nye kurstilbud og programmer som både studenter og personal har vært en del av, og som har skapt begeistring. Jeg har også fått mulighet til å følge opp noen studenter på et individuelt nivå.

Kontoret mitt har vært et sted hvor andre lærere har kommet med sine utfordringer, både i jobbsammenheng og utenom, og hvor jeg til en viss grad har fått være med og oppmuntre og kanskje inspirere litt.

 

Gud bruker omstendighetene

I begynnelsen brukte jeg ledige stunder på kontoret til å be om at Gud måtte bruke kontoret og senteret til sitt rike. Og jammen har det ikke blitt noen samtaler om han jeg tror på også, hvor jeg i etterkant har tenkt at i den samtalen var Guds ånd til stede.

Mennesker som ikke har hatt engelsk på agendaen, har dukket opp for å hilse på og etablere kontakt.

Det har vært en arbeidsplass som har vært så mye mer enn bare en arbeidsplass. Og det synes jeg en arbeidsplass skal være. Det er ikke bare å gjøre jobben som er poenget. Da hadde jeg dratt herfra som en bedrøvet mann, med lite å stille opp med av ytre resultater.

 

I Guds plan der du er

For meg er arbeidsplassen en plass hvor Gud har lagt til rette for at vi kan bruke våre talenter og tjene menneskene rundt oss, og hvor hans nærvær blir en del av arbeidsplassen min. Det gjør at jeg bryr meg om de menneskene som jeg jobber med, og at jeg deler liv med dem, både på og utenfor jobben.

Jeg vil oppmuntre deg til å tenke slik om din arbeidsplass – det er mer enn en arbeidsplass, og Gud ønsker å bruke deg like mye relasjonelt som profesjonelt. Det er et spennende tankesett å ha, som gjør at dagene plutselig ser veldig ulike ut. Må Gud velsigne deg til det, og i det.

Utsending i Østlige Afrika