Bibelsamling

Så enkelt og stille

Familieleir for nye troende, med dåp i det indiske hav, det hadde jeg ikke trodd vi skulle få oppleve.

Men på underfullt vis – på Guds underfulle vis – har flere mennesker fra den muslimske folkegruppen som vi jobber blant, fått øynene opp for ham – frelseren. Nå søker de å bli bedre kjent med han.

  

Vitnesbyrdet vandrer

I julen sang vi «Så enkelt og stille kom Gud til vår jord», og slik har vi opplevd det som skjer på kysten av Kenya. Vitnesbyrdet har fått vandre, så enkelt og stille, til stadig nye mennesker. Og flere har åpnet hjertene for Jesus! De har fått se hvor høyt de er elsket av Jesus, min bror og deres bror.  

I en litt mindre by et par timer fra oss finner vi noen av disse nye etterfølgerne. De er absolutt flest kvinner og barn, og de lever under enkle forhold. Mennene er gjerne ikke til stede i livene deres eller uvitende om hva som skjer. Siden de bor et stykke fra oss, ønsket vi å samle dem til en leir for å få noen hele dager sammen. Like før jul fikk vi anledning.

  

Undervisning for barn og voksne

Målet med leiren var nokså enkelt: bruke tid på fellesskap, bibel, bønn, lovsang og undervisning. Vi var på et trygt sted, frie til å åpne Bibelen og frie til å lovsynge av full hals. Det var nydelig!

Rundt 10 voksne og 20 barn og unge deltok, de fleste fra denne byen litt lenger borte. Vi hadde eget barneopplegg, med mye undervisning og mye lek.

Temaet var felles for voksne og barn. Vi snakket om julen, at Jesus kom – vi snakket om evangeliet, hvorfor Jesus kom – og vi snakket om etterfølgelse, hva det betyr å følge Jesus.

  

Når passer dåp?

Vi visste på forhånd at noen deltakere ønsket å bli døpt. Leiren var like ved havet, så dåpsvannet var klart. Men når er et riktig tidspunkt å la seg døpe? Hvem skal gjøre det, hva med sikkerhet og hva med oppfølgningen i etterkant? Dette er noen av mange spennende og krevende spørsmål.

På leiren fikk vi en god samtale om dåp, og vi opplevde at flere hjerter var klare. Vi så det var en god mulighet, og derfor inviterte vi til dåp. Flere av damene valgte å ta steget ned i vannet.

Det var et flott syn! Vi utsendinger fikk være vitne til at to gode, kristne ledere fikk døpe seks av sine egne. Så enkelt og stille – men så mektig og godt!

Hvor mye forstår de? Hvor mye tro har de? Bare Gud vet – bare Gud kjenner hjertene – bare Han gir liv og frelse. Takk for det! Og takk for at det er Han som lover å ta bolig – Han som lover å lede – Han som lover å gå sammen med dem hver dag.

Strand
Privat

Treet ved kilden

Noe av det siste vi gjorde på leiren var å lese Salme 1 sammen. Den beskriver treet som står i nærheten av rennende bekker, og som på dette stedet bærer frukt og ikke visner.

Vil du være med og be om at disse «nyplantede trærne» må få erfare dette – at de i sin krevende hverdag stadig søker og finner ordet om Jesus – kilden – og får drikke av det levende vannet og bære frukt. Slik kan flere frø vokse frem.

  

"Jonas", utsending i Østlige Afrika

Utsending i Østlige Afrika