Klasserom med stoler og pulter

Hode, hjerte og hender på Tabor

Et helt nytt studium på Tabor i Etiopia ønsker å utdanne flere kvinner til tjeneste i kirken. De første studentene håper å være rollemodeller for andre kvinner.

Av Gunilla Riska, utsending for Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM), som arbeider under Misjonssambandets paraply i Etiopia.

 

Høsten 2021 ble det startet et nytt studieprogram ved missiologiavdelingen på Tabor Evangelical College* i Hawassa: «PHOEBE». Studiet er rettet mot å utdanne kvinner til tjeneste i kirke og misjon.

Det er stort behov for et slikt studium, for særlig på landsbygda blir ikke utdanning av kvinner prioritert.

På det første kullet har PHOEBE-studiet ti studenter fra tre av synodene i Sør-Etiopia. Kvinnene har ulik bakgrunn, noen gifte og noen ugifte, men de har alle et kall til å tjene kirken.

 

Hode, hjerte og hender

Studiet tar utgangspunkt i tre nøkkelord: Hode, hjerte og hender. Målet er å utruste kvinnene til å bli gudfryktige og tjenende arbeidere i kirken.

Hodet handler om kunnskap og visdom. Vi ønsker å se kvinnene utrustet til tjeneste gjennom å kjenne Gud og hans karakter, Jesus Kristus som frelser og Den hellige ånds person og virke – samt ha god kunnskap om Guds ord.

Hjertet handler om karakter. Vi ønsker å utruste dem til å være ydmyke tjenere, bønnemennesker som søker Guds vilje og er lydhøre overfor både Gud og andre mennesker.

Hender handler om evner og talenter. Vi vil se dem utrustet til å kommunisere godt, organisere effektivt og lede med mildhet og tydelighet.

Undervisningen holder høy standard, og alt foregår i en atmosfære av bønn og oppmuntring. Allerede nå det første studieåret undervises det i både engelsk, åndelig vekst, teologi, diakoni (Use Your Talents) og arbeid blant barn.

 

Vil bringe evangeliet videre

Her en dag fikk jeg muligheten til å spørre noen av kvinnene hvordan studiene går. Hvordan trives de på dette nye studieprogrammet?

Det første som slo meg i samtalen, var at de var både veldig motiverte og takknemlige for muligheten. Samtidig var det en annen ting som var helt tydelig: De var alle opptatt av å understreke at kallet deres, og muligheten utdanningen gir dem, også medfører et ansvar.

Det var gripende å merke hvor tydelig misjonstanken var hos dem. Flere ga uttrykk for at de har behov for å lære mer både om Bibelen og om hvordan de kan kommunisere evangeliet på en god måte. For de ønsker å forkynne evangeliet slik at det igjen kan utruste andre til å bringe det videre, så arbeidet kan bære rike frukter.

 

Foregangskvinner

Flere av dem understreket også at de nå hadde muligheten til å være gode rollemodeller for andre kvinner – og at de kan vise kirken at også kvinner har mye å bidra med i kirkens arbeid.

De ser en «gudommelig timing» i muligheten de nå har fått – og de håper at mange flere kvinner vil følge etter dem på studiet.

Dessverre er det en kjensgjerning at mannlige søkere ofte går foran i køen når det gjelder studier til kirkelig tjeneste. Flere av kvinnene på PHOEBE-studiet har selv opplevd vanskeligheter på veien til å få studere. Derfor oppleves det tydelig at dette studiet ligger Gud på hjertet.

Som en av studentene uttrykte det: «Guds ånd gir oss styrke, mot og håp til å fortsette.»

Porten inn til skoleområdet
Gunilla Riska

Vær med og be

Studentene er også takknemlige om dere vil huske på dem og arbeidet i kirken i Sør-Etiopia i bønn.  Det er stort behov for bønn – og heldigvis: Det er stor kraft i bønn.

  • Be for det sørlige Etiopia, og be om at undervisningen som gis ved Tabor bærer rik frukt og det også kan komme flere slike studiesteder flere plasser.
  • Be for kirkens ledere, be om at de får visjon for å vektlegge teologisk utdanning og utrustning, og ikke bare for å bygge flere kirker.
  • Det er mye uro i de sørlige delene av landet for tiden, og av sikkerhetshensyn er det mange kirker som holder stengt. Be om trygghet, så kirkene kan åpne igjen.
  • Mange kirker i sør-Etiopia har også dårlig råd, og kan dermed ikke lønne evangelister, slik at flere evangelister har måttet slutte i tjenesten. Be om at dører må åpne seg og dette problemet må løses.
  • Be også for utdanningen av evangelister, at dette arbeidet må bære frukt.
  • Og til slutt: Be for studentene i PHOEBE-programmet. Be om at de får være effektive i tjenesten til Guds ære, og be om at flere kvinnelige studenter må komme etter dem.

 

På bildet øverst ser du klasserommet til PHOEBE-studentene. Flere av dem var ikke komfortable med å bli fotografert, derfor representerer hver stol en av studentene. Når du ber, be gjerne for hver av disse stolene, for de ti gudfryktige, verdifulle kvinnelige studentene de representerer.

 

* Tabor Evangelical College (TEC) er en av Mekane Yesus-kirkens teologiske skoler. Skolen har to avdelinger, Tabor utdanningssenter, som tilbyr videregående opplæring, og missiologiavdelingen, som utdanner pastorer og andre til tjeneste i kirken. Missiologiavdelingen tilbyr både et diploma-program på amharisk (forberedende teologisk utdanning, et slags grunnkurs) og et fullverdig studieprogram tilsvarende bachelor-nivå, som foregår på engelsk.

Utsending i Østlige Afrika