William Lopeta

Ny biskop og fortsatt vekst i Pokot

William Lopeta (56) er valgt som ny biskop i ELCK North West Diocese. Samtidig deles bispedømmet etter mange års vekst.

I samarbeidskirken til Misjonssambandet i Kenya har det vært nyvalg av biskop i North West Diocese (NWD), bispedømmet som blant annet inkluderer Pokot. Bispedømmet består nå av 53 sogn spredt over seks fylker i Kenya, samt blant pokotene i Uganda.

Det har med andre ord vært stor vekst siden misjonærene startet arbeidet på slutten av 70-tallet.

 

Tilbake i kjent rolle

– Grunnen til at det ble valgt ny biskop, er at Samson Lokipuna, som var den forrige biskopen, døde i fjor av sykdom, forklarer Morten Egeland, som er stedlig representant for Misjonssambandet i Øst-Afrika.

Når William Lopeta nå tar over, er det en erfaren biskop som tiltrer. For den nye biskopen er også sin forgjengers forgjenger.

– Lopeta var faktisk den første biskopen som ble valgt i NWD i 2005, forklarer Egeland. – Da satt han frem til 2011, før Samson Lokipuna tok over. Nå er Lopeta valgt som biskop frem til han blir pensjonist, så han har over 10 år til som leder foran seg.

 

Bispedømmet deles

Lopeta ble valgt på årsmøtet i bispedømmet av utsendinger fra de 53 sognene, til sammen rundt 400 delegater.

På samlingene ble det også vedtatt at bispedømmet skal deles i to, og en oppretter et nytt bispedømme som skal hete «Kerio Valley Diocese». Dette gjøres fordi kirken i området har vokst seg så stor, at det er både ønskelig og praktisk med en deling.

 

Håpefull etter noen krevende år

Lopeta ser frem til å ta på seg oppdraget som biskop igjen, men han sier at det er mange utfordringer i bispedømmet.

– Covid-19 situasjonen har gjort at det har vært få samlinger i kirkene i 2021, og folk har hatt dårligere økonomi enn vanlig. Det har også gått utover kollektene, forklarer han.

Men den nye biskopen forteller at han opplevde samlingene nå i bispedømmerådet og på årsmøtet som positive. Det merkes at de kristne har begynt å få tillit til hovedledelsen igjen etter noen krevende år, der en ikke har fått strukturen i bispedømmet til å fungere optimalt. Nå håper biskopen at møter med «grasrota» og eldstene rundt i kirker og sogn, kan bidra til økt eierskap og at kollektene kan øke igjen.

– Det er mange ressurssterke medlemmer i kirken, understreker han, – og de må en få aktivt med i lederskap og til å bidra mer økonomisk i kirken.

 

Fortsatt vekst og vekkelse

Morten Egeland forteller at det er mye for misjonsvennene å glede seg over i Pokot, som med et litt klisjéfylt ord må kunne kalles et aldri så lite «misjonseventyr». Det er flere år siden Misjonssambandet i stor grad trakk seg ut fra området, fordi kirken selv sto støtt på egne ben. Men det pleies fortsatt nær kontakt, og Misjonssambandet sender korttidspersonell til bibelskolen i Kapenguria ved behov.

– Det er stort å se at nybrottsarbeidet fortsatt vokser og vokser, og det startes jevnlig nye kirker, sier Egeland. Han forklarer at det er en særlig gledelig utvikling å spore i de nye områdene, hvor det er et svært stort engasjement for å bygge egne kirkebygg. Ofte er det også i disse områdene at kollekt-tallene er aller størst.

– Vekkelsen fortsetter i Pokot og områdene i bispedømmet, selv om Covid og tørke har gjort livet vanskelig for mange, sier han.

 

Takknemlig for støtte og vennskap

Biskop William Lopeta er opptatt av å sende en takk til misjonsvennene i Norge:

– Jeg ønsker å takke Misjonssambandet for støtten igjennom mange år, og for vennskapsfasen vi er i nå, avslutter han.

Det arbeides nå med å skrive en ny samarbeidsavtale mellom ELCK NWD og Misjonssambandet, som vil konkretisere det videre samarbeidet og hva en kan forvente av hverandre som partnere i årene fremover.