Undervisning

Engasjert for selv å skape endring

– Ved å forstå hva dette handler om, kan man få samfunnsendringer til å skje, forteller Maria Thereza Celeti om Use Your Talents etter endt konferanse i Nairobi.

Rundt 25 deltakere var samlet til konferanse med temaet Use your Talents sist uke. Deltakerne kom både fra bispe-nivå og grasrota i de to lutherske kirkene ELCK (Kenya) og ELCT (Tanzania), i tillegg til ledelsen ved bibelskoler Misjonssambandet samarbeider med i regionen.

Fellesnevneren er engasjement for Use you talents (UYT). Samlingsstedet var NLM Østlige Afrika sin base på Karen i Nairobi.

 

Øvelse gjør mester

Ideen i UYT-bevegelsen, som har sin opprinnelse i kirken i Madagaskar, er å se etter muligheter i egne omgivelser heller enn å vente på forbedring utenfra.

Ifølge Celeti skjer endringene best slik, og hun løfter fram en foreleser fra Zimbabwe, som inspirerte ved å beskrive hvordan de helt praktisk bruker prinsippene både for å skaffe universitetet inntekter, og hjelpe studentene til å tjene egne skolepenger.

– Han viste at praksis er viktig. UYT er ikke bare et teoretisk fag skolene skal undervise i, forklarer Celeti.

Derfor var det også viktig for henne å få deltakerne til å planlegge helt konkrete tiltak for sine lokale grupper i tiden som kommer.

– De noterte både når, hva, med hvem og hvor planene skal skje det neste halvåret.

Undervisning
Gode konferansedager:Deltakerne fulgte nøye med. Margunn Krohn Sævre

Kvinnene går foran

Gruppen på konferansen var liten nok til at de fikk rikelig anledning til å fortelle og samtale fra de enkeltes liv og arbeid.

Lydia Chepkemoi Lomewot fra Pokot fortalte åpent hvordan kriminaliteten og tradisjonen med å rane nabofolkets storfe og småfe har endret seg gjennom UYT-bevegelsens påvirkning i hennes lokalmiljø.

Lydia Chepkemoi Lomewot
Engasjert deltaker:Lydia Chepkemoi Lomewot Margunn Krohn Sævre

– Det var flott å se kvinnenes engasjement og hvordan de endrer samfunnet, synes Celeti og henviser til Ordspråkene kapittel 31:

En dyktig kone – hvem finner vel henne?

Langt mer enn perler er hun verdt. (...)

Hun ser seg ut et jordstykke og kjøper det,

for det hun har tjent, planter hun en vinmark.

Styrke er beltet hun har om livet,
hun tar i med sterke armer.

Hun merker at forretningene går bra,
hennes lampe slukner ikke om natten.

 

Les om Lydia Chepkemoi Lomewot og dalen hennes, Kerio Valley.