Barna synger på konferansen

«Kristi brev» i Etiopia

Utsendingene i Etiopia var nylig samlet til den årlige konferansen. Både rapporter fra arbeidet, feltsammenslåing og åndelig påfyll og fellesskap sto på programmet.

Fra tirsdag 16. til lørdag 20. februar var alle utsendingene i Etiopia, 16 voksne og 10 barn, samlet til konferanse i Addis Abeba under temaet «Kristi brev» (2. kor 3,3). Denne flokken består både av norske og finske utsendinger, siden NLM i Etiopia jobber nært sammen med FLOM (Finnish Lutheran Overseas Mission).

Grunnet koronasituasjonen ble det få ekstra gjester til konferansen dette året. Men regionlederne fra Finland og Norge, Mikko Puhalainen og Lamessa Endalew, deltok. En norsk student forlenget også sitt Etiopia-besøk for å lage opplegg og aktiviteter for barna. I løpet av uka var det i tillegg et par lokale gjester innom konferansen.

 

Åndelig fellesskap

Viktige komponenter på en konferanse er åndelig påfyll og muligheten til å kunne samles til bønn og sang. I år var tekstene til bibelsamlingene de 6 første kapitlene i 2. Korinterbrev, og utsendingene fikk mye godt påfyll til livet med Gud og til tjenesten for Ham, som «Kristi brev».

Samtidig er alltid rapporter fra arbeidet noe som prioriteres. Å kunne dele gleder og utfordringer med hverandre fra året som har gått og det daglige arbeidet er viktig, samt å få løfte arbeidet fram for Gud i takk og bønn. Som avslutning på konferansen delte vi Herrens nattverd sammen, og sendte med bønn hverandre tilbake til feltet og den enkeltes daglige arbeidsoppgaver.

Magnus Riska holder bibeltime.
God undervisning:Magnus Riska, teolog fra Finland, holdt bibeltimene. Han og kona Gunilla er nye misjonærer som nå flytter til Tabor Evangelical College (TEC) i Hawassa. Privat

Sammenslåing av felt

Andre konferansesaker dette året var sammenslåing av arbeidet i det østlige Afrika til en region. På konferansen i 2020 fikk feltet informasjon om at Hovedstyret ønsker at Øst-Afrika og Etiopia innen kort tid skal slås sammen til én administrativ enhet.

Det siste året har en komité arbeidet med tematikken, og konferansen mottok en rapport med noen analyser og skisse til samarbeidsmodell. Konferansen i Etiopia utalte seg positivt til vedtaket om sammenslåing og støtter samarbeidsmodellen som legger det administrative hovedsetet til Addis Abeba.

I mars skal konferansen i Øst-Afrika diskutere samme tematikk før vedtaket eventuelt iverksettes.

 

Øvrige konferansesaker

Konferansen fikk også presentert et utkast til den nye overordnede NLM-strategien for 2022-2030 som skal vedtas på GF 2022 og ble invitert til å kommentere innholdet. Andre saker som kan nevnes var valg av representanter til styret, samtaler rundt NLMs grunnverdier, årlig handlingsplan mot seksuelle overgrep og hilsener fra regionlederne som var på besøk.

Utsending i Østlige Afrika