Forsamlingen i kirken i Mega

Takknemlighet og stafett

På stormøte i kirken i Mega løftet de frem både takknemligheten over de som kom med evangeliet, og viktigheten av selv å ta det videre.

Blogginnlegget er skrevet av Torbjørn Honnemyr, tidligere misjonær i Etiopia i flere perioder. Han var i sommer tilbake på feltet som korttids-volontør.

 

Det var sterkt når lederne på stormøtet i Mega kirke fortalte historien om evangeliet til borana, inkludert de første to boranaene som kom fra Kenya, og så misjonærene fra Norge. Og så fulgte de opp med takk for det vi og andre hadde bidratt med, og applaus i full kirke. Tårene kom.

Så ble gamle Ato Sintayehu bedt om å komme fram og be for meg idet jeg knelte på scenen. Jeg tolket det som en bønn både for meg og for de andre misjonærene fra Norge.

Utsikt over Mega. Røde jorder, trekledde åser og hus
Gamle trakter:Utsikt over Mega, hvor Misjonssambandet tidligere hadde en misjonsstasjon. Torbjørn Honnemyr

Mot et felles mål

I 2011 hadde det vært en storsamling i Mega, hvor de feiret at det var 60 år siden evangeliet kom til borana i Etiopia. Et festskrift på amharisk og borana ble laget. Jeg var ikke der, men jeg har siden fått et eksemplar.

Jeg fikk også en medalje som hadde blitt gitt til aktive evangelister. Motivet antyder vel en stafett, og det ble for meg et sterkt symbol på det vi i Misjonssambandet har vært med på både i borana og ellers rundt i verden – vi er med på en stafett.

Medalje
Torbjørn Honnemyr

Bringer evangeliet videre

Videre ser dere fra festskriftet navnene på flere misjonærer som har vært i Mega distrikt. Det er nok en del navn som mangler fra listen, men det er tanken som teller, og jeg hadde lyst å dele dette glimtet. 

Utsnitt fra festskrift med navn på misjonærer
Torbjørn Honnemyr

Tidligere var det misjonærene som sto for det å nå videre ut med evangeliet i borana, det var vanskelig å få folk engasjert i dette. Men dette er nå snudd helt om. Det følgende bildet viser stafettinnstillingen, om at vi må bringe det videre til nye generasjoner. De har skjønt det!  

Illustrasjon av at ansvaret for evangeliet går fra en generasjon til de neste
Torbjørn Honnemyr

Utsending i Østlige Afrika