Prosesjon

Bibelskole i Tanzania 25 år

Tre dager til ende festet biskopen, norske og danske gjester, 11 kor og en stor flokk gjester da Kiabakari bibelskole feiret 25 år.

Etter 25 år har nærmere 400 studenter gått ett til fire år. Flere er aktive i tjeneste i Mara sine 125 prekeplasser (13 menigheter), som søndagsskolelærere, evangelister, menighetsarbeidere, hjelpeprester eller prester.


Tre dagers fest

Afrikanerne vet å feste. 25-årsjubileet ble feiret i februar med fest tre dager til ende 18–20. februar. Utenom de elleve norske og danske gjestene var det stort besøk fra moderbispedømmet Mbulu, med biskop Nicholaus Nsanganzelu i spissen. Det ble mange gode, oppbyggelige møter. Æresgjesten Nsanganzelu hadde bibeltimer over Joh 1,29, som også har vært skolens motto i 25 år.

De norske gjestene sammen med biskopene
Gjester:Bilde “Norske gjester i Kiabakari.jpg”: Bildetekst: Norske gjester sammen med hedersgjestene; Monika og Morten Egeland (Misjonssambandet sin stedlige representant i Øst-Afrika), Lars Stensland, Torgny Steinskog, Margunn H og Geir Tore Salmelid. Framme fra venstre sitter pensjonert biskop Sospeter Sagara, biskop i Mara Michael Adam, biskop i Mbulu Nicholaus Nsanganzelu. visebiskop i Mara Yakobo Msaghaa, generalsekretær Wilfred Ngajilo og rektor Kiabakari bibelskole Julius Chibuga. Foto: Priva Geir Tore Salmelid

Den store festdagen var søndagen med gudstjeneste. Det påstås at det var elleve kor til stede. Personlig var nok høydepunktet stand-up-koret som bestod av alle tidligere og nåværende ansatte ved bibelskolen, som sang «Lover den Herre» på swahili. Ikke rart at gudstjenesten på søndag varte i over seks timer.

Stand-up-koret synger
Stand-up-kor:Stand-up-koret med alle tidligere og nåværende stab ved Kiabakari bibelskole som var tilstede på festdagen. Foto: Kaja Lauterbach/ DLM Geir Tore Salmelid

Fruktene

398 studenter har fullført minst ett år på Kiabakari bibelskole. De fleste har gått ett år på bibelskolen, og 75 har fullført en toårig utdanning av evangelister og menighetsarbeidere. I 2014 var det også et spesielt kurs for 16 hjelpeprester. Flere fra Kiabakari har senere blitt prester. I år går det 24 elever, hvorav de fleste er på evangelistkurset.

Med nye fagplaner ønsker en nå å legge vekt på en toårig utdannelse for evangelister, med mulighet for å utvide to år og bli prest. Skolen vil fortsatt tilby ettårig og halvårig bibelskole for alle.

18 av årets elever ved skolen
Fornøyde:Årets elever, 10 på første året og 14 på andre året. 6 var dessverre syke i dag. Foto: Marita Hasselberg. Geir Tore Salmelid

Misjonssambandet i Kiabakari

Bibelskole i Mara hadde på 90-tallet vært i tankene i mange år. Det var et luthersk kurssenter i Mugumu, men bispeledelsen ønsket bibelskole. En enkeltgave fra norske Jakob Haugstad gav startskuddet for bygging, med klausul om at dansken Erik Haahr Andersen var byggeleder. Han ble også første rektor da skolen høytidelig ble åpnet 16. februar 1997.

Først i 1999 kom første norske lærerpar, Randi og Jostein Skartveit (1999-2003. Siste norske langtidsmisjonærer i Mara og på bibelskolen var Margunn H. og Geir Tore Salmelid, som etter Misjonssambandets utfasing i 2019 også var et par ekstra år for DLM. Nå har bare DLM fast utenlandsk personell. Misjonssambandet har intensjon om å ha lærere på korttidsopphold to ganger i året. Det har vært flere lærere på korte oppdrag opp gjennom årene.

Margunn og Geir Tore Salmelid
Siste norske:Margunn H og Geir Tore Salmelid på Kiabakari bibelskole, februar 2022. Foto: Privat Privat

Skolen prøver å legge til rette for utenlandske gjester. Mange nordmenn har vært der, enten på privat besøk eller med ei gruppe. Teft Øst-Afrika har hatt årlige turer innom skolen. Det har også vært grupper fra Rødde og Fjellhaug. Ungdommene får bli kjent med jevnaldrende tanzanianere. Flere andre har også hjulpet til med praktiske oppgaver, som det er mer enn nok av på Kiabakari.

Et av korene opptrer
Storstilt:Et av de fargerike og bevegelsesrike korene. Flere kor hadde skrevet spesiell jubileumssang for anledningen. Foto: Margunn H Salmelid Geir Tore Salmelid

Fremtiden

Det er sikkert mange som lurer på hvordan det går med Kiabakari bibelskole når Misjonssambandet ikke lengre har fast personell til stede. Det har ved flere anledninger blitt påpekt overfor Mara bispedømme, som eier skolen, at nå må de selv ta stafettpinnen videre. Både dansk og norsk misjon har i en årrekke lagt et solid fundament. Hvis skolen får ha personell og lærere med kall og nådegaver til å ta ansvar for bibelskolens fremtid, så er det håp. Det trengs gode og brennende ledere. Nå er det fem fulltids lærere på bibelskolen. Med tanke på fremtidig presteutdannelse burde det vært flere.

Tre biskoper
Høytidelig:3 biskoper; Nicholaus Nsanganzelu, Mbulu, Michael Adam, Mara og pensjonert biskop Sospeter Sagara, Mara. Vi håper vennskapet mellom Mbulu og Mara vil fortsette. Foto: Geir Tore Salmelid Geir Tore Salmelid

Vi opplever at mange av menighetene som sender elevene til bibelskolen ikke har råd til å betale skolepengene. Derfor er det fint at det er et studentfond, hvor menighetene kan søke om støtte. Både Misjonssambandet og enkeltgivere støtter fondet, som er avgjørende for skolens fortsatte drift.

Den lutherske kirka i Tanzania (ELCT) er en av verdens største lutherske kirker, med omtrent 8 millioner kristne. Selv om Mara bispedømme har passert 30 år, så har det ikke vært noen store vekkelser i området, og det anses stadig som et tungt område å arbeide i. Enkelte steder har en opplevd at mange kom med, men også at det er blitt færre igjen etter at misjonærene reiste. Vil du være med å be om vekkelse i Mara?

 

Hjertet i Mara

“Kiabakari bibelskole er hjertet i Mara”. Dette sa den første biskopen, Bartholomayo Yonathan (1922-2019), da han virket i Mara. Vår bønn er at de kristne i Mara må få et større eierskap til bibelskolen, og ikke stadig lene seg til at det har vært mange misjonærer til stede. Og at de kristne må få så stor brann i hjertene, at de ser behovet for å bli bedre kjent med Jesus gjennom ett eller flere år på bibelskolen.

 

Takk, Herre, for alle som har fått se deg som sin frelser i klasserommene på Kiabakari bibelskole. Må du, Herre, fortsatt utruste villige tjenere til å bære evangeliet ut til vekkelse i Mara!