Ruth Osmundsen og den etiopiske misjonæren

En mann på rett plass

Han var pastor i Etiopia, men er nå misjonær i Tsjad. Misjonærlivet kan by på utfordringer, men det er helt tydelig at han har funnet sitt kall.

Det er pause med formiddagskaffe på Tabor Evangelical College (TEC), hvor jeg arbeider, og praten går lystig blant kollegaene. Plutselig dukker det opp en gjest med et kjent ansikt, og en av lærerne ved skolen presenterer ham som pastor Bereket.

Jeg lyser opp i et stort smil da han kommer og setter seg ved siden av meg, men det er tydelig at han ikke helt kan huske hvem jeg er. Første gang vi møttes var for seks år siden, i Hagere Maryam, hvor Sør-Etiopia-synoden til Mekane Yesus hadde arrangert et kurs om iverksetting av kirkens nye strategiplan. 

Den gang var pastor Bereket leder for prostiet i og omkring byen Mega, som ligger cirka 100 km fra Kenyagrensa helt sør i Etiopia. Det har skjedd mye i pastor Bereket sitt liv på de seks årene som har gått siden sist vi møttes.

 

Misjonærlivet

Pastor Bereket forteller at det bare er et par dager siden han landet i Addis Abeba. Nå har han nettopp kommet til Hawassa for å treffe de to sønnene, som går på den videregående skolen på Tabor og bor på skolens internat her.

De to siste årene har pastor Bereket vært i Tsjad som misjonær sammen med kona og den yngste dattera på ni år. De er utsendt av Mekane Yesus-kirkens misjonsselskap (IMS). Nå er de tilbake i Etiopia på ferie i to måneder og skal returnere til Tsjad rundt første august.

De to eldste sønnene hadde blitt tenåringer da de bestemte seg for å reise ut som misjonærer. Derfor valgt de å la guttene bli igjen i Etiopia og gå 9.-12. klasse på TEC i stedet bli med til Tsjad, hvor de måtte ha begynt i et helt nytt skolesystem.

 

Tid til familie

Selv om de er tenåringer er det ikke alltid lett for dem å være langt unna mor og far, spesielt ikke når foreldrene bor i et helt annet land og det kan være vanskelig å komme i kontakt med dem. Da en av guttene ble alvorlig syk i fjor, kom moren tilbake til Hawassa for å være sammen med ham en stund.

Pastor Bereket forteller at de i år har valgt å ta litt lengre ferie nettopp for å ha mulighet til å være sammen med sønnene. Spesielt å kunne støtte dem og be sammen med dem i forkant av eksamenstiden. Far til pastor Bereket har også kommet godt opp i årene, så derfor bruker de nå den først måneden av hjemmeoppholdet på familien.

Etterpå skal de reise litt rundt å fortelle fra arbeidet og tjenesten i Tsjad før de returnerer i begynnelsen av august.

 

Funnet sitt kall

Når pastor Bereket begynner å fortelle fra tjenesten som misjonær, fylles stemmen med begeistring og øynene lyser opp. Det er tydelig at denne mannen har funnet sitt kall og er på rett plass.

Mekane Yesus-kirkens misjonsselskap (IMS) har eksistert i 10 år nå, men det er mange utfordringer både når det gjelder tilgang til ressurser, men også nasjonale og internasjonale regler vedrørende for eksempel bankoverføringer. Derfor samarbeider IMS med flere internasjonale misjonsorganisasjoner om å sende misjonærer til andre land.

For pastor Bereket og hans familie betyr det at de er en del av et internasjonalt team av misjonærer i Tsjad. Og datteren deres går på en engelskspråklig skole for misjonærbarn. «Hun snakker allerede flytende arabisk, og engelsk med amerikansk aksent,» forteller faren stolt.

Selv arbeider han som prest på et misjonssykehus. Der går han rundt og snakker med pasientene og ber for dem. Selv om Tsjad primært er et muslimsk land, har folk stor tillit til bønnens makt og opplever det som positivt nå sykehuspresten kommer på besøk.

Pastor Bereket understreker likevel at det er viktig å være diskre og at alle samtaler om tro og kristendom foregår på tomannshånd.

 

Samme kall

For pastor Bereket og kona hans har det vært en stor omvelting å flytte til Tsjad, både språklig og kulturelt. Men å stå i tjenesten sammen med andre misjonærkollegaer og skape relasjoner til naboer og andre de møter i hverdagen har vært veldig givende.

For meg ble det til stor oppmuntring å møte pastor Bereket igjen og dele erfaringer fra en misjonærs hverdag. Selv om det er veldig ulike kontekster, han som etiopier har reist med familien til Tsjad og jeg som dansk er utsendt til tjeneste i Etiopia.

Men på tross av forskjellene, deler vi kallet og tjenesten som misjonærer, med de gleder og utfordringer som ligger i det.

Husk på ham, familien og tjenesten i Tsjad, og be spesielt for de to guttene som skal fortsette skolegangen på TEC.

 

(Navn på personen er endret av hensyn til tjenesten hans.)

Ruth Osmundsen

Rådgiver