Nick of Leif sammen med lokal gutt i ny rullestol

En plass i samfunnet

Åtte rullestoler og tre par krykker er delt ut, og to barn har fått hjelp til operasjon for vannhode. Nå skal mennesker som ofte glemmes og gjemmes løftes opp og fram.

I 2023 endrer prosjektet TWSLP navn til Tana North Community Project. Én komponent av utvidelsen gjelder mennesker med funksjonsnedsettelser, og arbeidet er allerede i gang.

LES MER: Videre satsning i Tana North

   

Gjemt bort

– Vi registrerer nå folk i lokalsamfunnet med nedsatt funksjonsevne, forteller Misjonssambandets utsendinger Marit og Leif. Sammen med leger fra Kijabe Hospital, og en fysioterapeut, undersøker de hva som kan gjøres for å bedre livskvaliteten til denne delen av befolkningen.

– De fleste med funksjonsnedsettelser blir gjemt bort, forteller utsendingene, og legger til at det oftest er mødrene som alene får omsorgen for dem, mens mennene gjerne trekker seg unna.

– Det at noen ser og bryr seg om både disse, og ikke minst mødrene deres, er veldig viktig, mener de.

Prosjektet samarbeider med kenyanske myndigheter om arbeidet. Myndighetene har en lokalt ansatt, som har fått en sentral rolle i prosjektet. Blant annet skal han kartlegge hva som allerede finnes av programmer og institusjoner.

– Her er det blinde, døve og stumme barn som kunne fått skolegang på slike plasser, tror utsendingene.

  

Livskvalitet

Sammen med kartlegging av behov, ønsker prosjektet å tilby seminarer for foreldre og pårørende som har ansvar for personer med nedsatt funksjonsevne.

– Temaer som menneskeverd, livskvalitet, omsorg og fysioterapi vil bli berørt, forteller de.

Nå håper Marit og Leif at arbeidet kan være med på å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne en ny verdi og viktig plass i lokalsamfunnet.