Vanndam-anlegget

Videre satsning i Tana North

Flere spennende elementer skal nå inn i det allerede etablerte arbeidet for bedre lokalsamfunn i Tana North i Kenya.

Sju ferdige vannsisterner, helseprosjekt i 24 landsbyer og bydeler, 69 latriner og lese- og skriveopplæring til 128 voksne elever i Tana River County. Gjennom 10 år har Tana North Water, Sanitation and Literacy Project (TWSLP) vært til velsignelse på mange måter for mange mennesker.

Prosjektet er finansiert av Norad via Digni og drives av Misjonssambandets utsendinger og lokalt ansatte i Scripture Mission East Africa.

 

Krav fra Digni

Nå er dette prosjektet i Tana River i Kenya på vei inn i en endring. Planen er å fase ut deler av arbeidet, samtidig som nye komponenter skal introduseres.

– Lokalsamfunnet mener behovene for vann og helseundervisning fortsatt er her, men endringen er et krav fra Digni ettersom prosjektet har vart i mer enn 10 år på samme lokasjon. Dessuten får vi nå tid til å se hvordan samfunnet her vil drive og ta eierskap i allerede etablerte komponenter.

Det forteller prosjektleder Roba Wako, som har ledet prosjektet i 10 år.

Roba Wako
Prosjektleder:Roba Wako har ledet prosjektet i 10 år. Kristoffer Krohn Sævre

Piloter er i gang

Nye komponenter i arbeidet skal etter planen være å fremme barns rett til skolegang, hjelpe folk til inntektsgivende aktiviteter slik som skreddersøm, og bedre forholdene for personer med funksjonsnedsettelser og deres støttespillere.

De er nå i gang med en treårsperiode med utfasing av eksisterende arbeid, og piloter av nye komponenter.

– Vi har startet forsøk på birøkting og småskala grønnsaksdyrking, til små kostnader sammen med noen hjem og grupper. Slik kan vi undersøke hvordan dette best kan drives for lokalsamfunnet, sier Wako.

LES MER: En plass i samfunnet