Aynalem Mekonnen

Takk til en trofast medarbeider

Aynalem har arbeidet for NLM i Etiopia lenger enn de fleste – hun fikk til og med oppleve Kong Olavs besøk i 1966! Når hun nå går av med pensjon, var det mange som ville takke.

Tirsdag 12. januar markerte staben på NLM-kontoret i Addis Abeba at Aynalem Mekonnen har blitt pensjonist. Medarbeiderlunsjen var kombinert julelunsj og avskjedsfest. I forkant av juledag, som i Etiopia er 7. januar, er det mange som faster, så da passer det bedre med julelunsj etter jul.

De som har sitt arbeid på kjøkkenet, hadde forberedt god indjera og wott, og etterpå ble det servert kake og kaffe.

Mellom middag og kaffe var det satt av tid til å takke Aynalem for lang og tro tjeneste, før det også ble gaveoverrekkelse og hilsener.

Takketale
Takketaler:Mange ville takke Aynalem for tjenesten. Privat

Kjær arbeider på skoleheimen

Aynalem har hatt NLM som sin arbeidsplass gjennom hele livet. Mens det ennå var skoleheim på tomta, hadde hun sitt arbeid på kjøkkenet der og har laget mange måltider til skoleheimsbarna opp igjennom.

Da skoleheimsbygningene gikk over fra å huse skolebarn til å bli brukt som gjestehus, fikk hun mest ansvar for «Det røde gjestehuset» og vaskeriet, hvor håndklær og sengetøy ble vasket, tørket, brettet og gjort klar til nye gjester.

Aynalem takkes
Velfortjent:Aynalem ble gjort stor stas på. Privat

Stor takk

Aynalem var allerede på tomta til NLM da Kong Olav var på besøk i 1966 og fikk senere fast ansettelse.

Under lunsjen fikk hun mange lovord og takk for tjenesten hun har gjort, for den hun er og for villigheten hun har vist gjennom disse årene – og gode ønsker for pensjonisttilværelsen, at hun må få mange gode år med god helse nå som hun kan legge ned det daglige arbeidet.

Vi sier bare takk og må Gud velsigne deg, Aynalem.

Aynalem og stedlig representant Torunn Minnesjord
Takk fra misjonsledelsen:Aynalem sammen med NLMs stedlige representant i Etiopia, Torunn Haukvik Minnesjord. Privat

 

Utsending i Østlige Afrika