Kirkepresidenten i Etiopia og stor bløtkake

50 års jubileumsfest på Tabor skolesenter

I 50 år har Tabor Evangelical College i Etiopia vært et viktig redskap for misjonsarbeidet i Etiopia. Det måtte markeres – med takk og bønn til Gud.

Gjester langveisfra kom siste torsdagen i oktober til Hawassa for å være med på den store feiringen av 50-årsdagen til Tabor Evangelical College (TEC).

Skolen som i dag er både videregående skole med 750 elever og misjonskole med 104 elever ligger ved foten av Taborfjellet i Hawassa i Sør-Etiopia.

 

Et behov skapt av vekkelse

Skolen ble i 1968 etablert av NLM som utdanningssted for menighetsforstandere og evangelister. Dette skjedde etter at bibelskolen i Dilla var blitt for liten og vekkelsen i Etiopia økte behovet for utdannede prester og evangelister til å lede de mange nye menigheter.

Fra 1968 til 1983 ble det med støtte fra NLM utdannet et stort antall prester og evangelister til Mekane Yesus-kirken i hele Sør-Etiopia. Men i juli 1983 ble tomta konfiskert av myndighetene under kommunistregimet, og fram til 2001 ble plassen brukt som militærleir.

Det var et stort tap for kirkens arbeid å miste et sted som Tabor, og sorgen var stor da lærere og elever måtte evakuere alt og alle i løpet av få dager.

Mennesker i kirke
NLM Etiopia

Ny oppstart og vekst

I 2001 lykkes det med stor innsats fra kirken og synoden i Hawassa, samt NLM-misjonær Odd Rannestad, å få tilbake tomta. Det var en gledens dag da Tabor igjen kunne åpnes som kirkens utdannelsessted.

Etter to år med oppussing og klargjøring begynte Tabor Evangelical College i 2003 med 130 elever i 9. og 10. klasse. I 2005 ble misjonsskolen åpnet med toårig bibelskolekurs, og i 2008 ble «teologi med fokus på misjon» opprettet på diploma-nivå. Senere, i 2014, ble nivået oppgradert og man begynte med utdannelse i teologi på bachelornivå.

 

Hør Herrens ord!

For å få til en feiring av 50-årsdagen 26.–27. oktober hadde de ansatte fordelt arbeidsoppgavene og stått på siden før sommerferien for å bli klar med alle forberedelsene. Onsdag før feiringen var alle lærere, elever og ansatte med på å rydde, vaske og ordne til på den fine tomta vår, så alt skulle være klart til gjestene kom. 

TEC hadde noen uker før hatt besøk av Jorunn og Osvald Hindenes med en gruppe fra Fusa menighet. Osvald fortalte alle elevene på videregående (9.–12. klasse) om da han hadde vært med på å kjøpe tomta for 51 år siden. Det gjore stort inntrykk på elevene å høre Tabor sin historie og treffe en som har fulgt skolen gjennom alle år.

På selve jubileumsdagen fredag den 26. oktober var porten til skolen pyntet med et bilde fra 50 år siden, da den etiopiske keiseren kom på besøk. Bygningene var da ennå ikke ferdige, og bare en midlertidig port var blitt satt opp, men på den var det skrevet: «Land, land, land, hør Herrens ord!» (Jer 22,29)

Porten inn til skolen er pyntet
NLM Etiopia

Gjester fra Addis og Norge

TEC fikk besøk fra NLM til feiringen. NLMs regionleder for Etiopia og Øst-Afrika, Morten Egeland, kom fra Norge, og stedlig representant for NLM i Etiopia, Lamessa Endalew, samt økonomiansvarlig på NLMs Etiopia-kontor, Solomon Bogale, kom fra Addis Abeba for anledningen.

Også tre tidligere lærere og rektorer ved TEC kom fra Norge for å være med på jubileet. Det var Kjell Magne Yri, Odd Åge Ågedal og Anders Dalane. I tillegg kom Mekane Yesus-kirkens president, Yonas Yigesu, og leder for avdeling for misjon og teologi på kirkens hovedkontor, Lalissa Daniel.

2. november var det også 70 år siden NLM startet arbeid i Etiopia. Dette ble også markert sammen med skolejubileet.

Nordmann og etiopier taler
NLM Etiopia

Bibliotek til minne

Det ble en flott dag som begynte med åpningsgudstjeneste med nattverd. Kirkens president talte ved gudstjenesten. Etter å ha spist lunsj sammen ble det tid for hilsener fra skoleleder Galgalo Karre, styreleder Rev. Dawit Yohannes og senere fra gjester. Morten Egeland brakte en hilsen på vegne av NLM og overrakte en gave på 100 000 ETB (33 000 NOK), som var øremerket et nytt biblioteksbygg på skolen.  

Deretter ble det lagt ned grunnstein til dette biblioteksbygget, som primært skal benyttes av misjonskoledelen av TEC og ble dedikert til minne om Johannes Sanved. Olga og Johannes Sandved var misjonærer på Tabor i tre perioder fra 1969–1979, og Johannes har skrevet 13 bøker på amharisk som fortsatt brukes til undervisning på alle Mekane Yesus-kirkens bibelskoler rundt om i landet.

Kor synger foran festforsamling
NLM Etiopia

Et redskap i Guds hånd

Dagen sluttet med etiopisk kaffeseremoni og jubileumskake. Det var en veldig fin feiring, hvor hele programmet la vekt på å takke Gud for hans trofasthet gjennom disse 50 årene. Vi ber om at TEC fortsatt må få være et redskap i Guds hånd også framover, for elever på videregående nivå og for arbeidere i kirken i Etiopia og Mekane Yesus-kirkens misjonsarbeid utenfor landegrensene.

Kvinner i etiopiske festdrakter foran kaffeseremoni
NLM Etiopia