Grøntareal

«Eksemplarisk»

– Ved å utvikle grønne områder i byen, har organisasjonen utført et eksemplarisk arbeid i Ginir.

Dette rapporterte det etiopiske byrået for ikke-statlige organisasjoner etter å ha inspisert Misjonssambandet sitt prosjekt i Ginir i øst-Bale. De ønsket å sjekke at arbeidet ble gjort i henhold til landets lover.

– Rapporten er en anerkjennelse av det gode arbeidet de gjør i Ginir, tross utfordringer, sier teamleder for Misjonssambandet i Etiopia, Karen Elisabeth Hector.

  

Redder liv

Byrået uttrykker tilfredshet over at det formelle var i orden, og at arbeidet ble fulgt opp på en god måte av ansvarlige. Så lister de opp mange positive observasjoner, blant dem at dødsraten av fødende mødre og deres nyfødte har sunket fra 18 til 8 prosent i prosjektperioden.

Dette skjer blant annet gjennom støtte til helsesentre og rådgivende Misjonssambandet-utsending som arbeidet der inntil juni i fjor.

  

Hjelper mange

Videre påpeker komiteen at prosjektet er i direkte berøring med over 40 000 personer, og indirekte påvirker rundt 170 000.

Noen av de berørte er ungdommer som er engasjert i å rydde søppel og har med det fått arbeid. Gjennom dette, avfallsforbrenning ved sykehuset og treplanting har prosjektet på en eksemplarisk måte skapt grøntområder i byen, ifølge rapporten.

Dette er i henhold til Misjonssambandets egne beskrivelse av prosjektet på nlm.no:

«Plastavfall er også et betydelig problem i flere områder der Misjonssambandet er til stede. I Øst-Bale støtter Misjonssambandet derfor et prosjekt med lokale myndigheter og sykehus for å bevisstgjøre lokalbefolkningen og bedre avfallshåndteringen.»

Søppel i gatene
Kristoffer Krohn Sævre

Oppmuntrende

Bistandskoordinator for Misjonssambandet i Etiopia, Argachew Wondimu, er svært begeistret for rapporten.

– Den er en oppmuntring, også for fremtidig arbeid i området, siden vi nå begynner planleggingen av andre fase i MIHP Bale, sier han.