Gateliv i Etiopia

Barnefamilier tilbake til Etiopia

Alle Misjonssambandets utsendinger får vende tilbake til det konfliktfylte landet.

Det blir julefeiring i Nairobi for Misjonssambandets utsendte familier som til daglig arbeider i Etiopia, men etter jul vender de tilbake.

– Beredskapsgruppen vedtok før helgen at alle utsendinger som ønsker det og føler seg trygge, kan nå reise tilbake. Å reise tilbake krever koronatest og en del papirarbeid, så den første familien har søkt om å reise tilbake andre juledag, sier regionleder for Etiopia og Øst-Afrika, Lamessa Endalew.

Han understreker at retur er frivillig.

Lamessa Endalew
Lamessa Endalew:Regionleder for Etiopia og Øst-Afrika Torgeir Henden

– Foreløpig har alle signalisert at de vil tilbake, og de uttrykker stor glede over beslutningen. Men det er viktig å få sagt at ingen skal bli presset hvis de opplever det utrygt, sier Endalew.

 

Fortsatt borgerkrig

Bakgrunnen for at beredskapsgruppen har funnet det forsvarlig å la alle utsendinger reise tilbake til Etiopia, er at det ikke ser ut til å være noen umiddelbar risiko nå for at krigen skal spre seg til hovedstaden. Ingen av Misjonssambandets utsendinger arbeider i de krigsherjede områdene nord i landet.

– Det er fortsatt borgerkrig i landet, men nå foregår den 50–60 mil unna Addis Abeba. Den største endringen i landet er at trusselbildet rundt hovedstaden ikke er like truende. Utenriksdepartementet i Norge har også endret sitt reiseråd hvor man ikke lengre advarer mot transit i Addis Abeba, forklarer Endalew.

  

– Krevende

I begynnelsen av november vedtok Misjonssambandet å evakuere alle barnefamilier fra Etiopia til Kenya som følge av at opprørstropper nærmet seg hovedstaden Addis Abeba. I frykt for en nedstenging av landet, flyttet organisasjonen også utsendingene uten barn til hovedstaden med tanke på en eventuell rask evakuering.

– Det har vært vanskelig å vite sannheten og realitetene i det som har skjedd. Det har skapt stor utrygghet, og folk hadde veldig mange meninger om situasjonen. Svært mange utlendinger begynte å forlate landet. Det opplevdes krevende for de nasjonale og for kirken. Mange av landets folk mente at det var unødvendig, sier stedlig representant for Misjonssambandet, Torunn H. Minnesjord, til Dagen.

Torunn Haukvik Minnesjord
Torunn H. Minnesjord:Stedlig representant i Etiopia Torgeir Henden

Hun og mannen har allerede returnert til Addis Abeba, mens tre voksne utsendinger har reist til sine arbeidssteder. Noen utsendinger fikk i begynnelsen av desember reise på kortere opphold til arbeidsstedene sine – blant annet fikk «Bjørn» arbeide noen uker på sykehuset før juleferien.