Gutt som vasker hendene fra vanntønne

Lager smittevernsutstyr i Etiopia

For noen uker siden ble situasjonen i Etiopia snudd på hodet på grunn av koronaviruset. Elsa Lindtjørn, jordmor og rådgiver i helseprosjekt i Ginnir, måtte plutselig legge om arbeidet.

Hverdagen er totalt endret. To nye prosjekter skulle startet i vinter, ogvi hadde store forventinger til disse. Prosjektene består av mange forskjellige aktiviteter der mennesker fra lokalsamfunnet skulle delta. Så kom unntakstilstanden, og møter med mer enn fire personer ble forbudt. Nå settes det meste på vent, forteller Elsa Lindtjørn. 

 

 

Har det blitt gjort noen spesielle tiltak i området?  

Da de første tilfellene med covid 19 ble registrert i Etiopia fikk vi produsert undervisningsmateriale som vi hang opp på sykehuset og i helsesentra. 

Sammen med administrasjonen i East Bale Zone og sykehuset ble vi enige om hva vi skulle hjelpe til med. Vi har satt opp en feberklinikk, et isolat og kjøpt inn smittevernsutstyr til sykehuset. I tillegg har vi selv laget utstyr, for det er det vanskelig å få tak i. 

 

Hvilke utfordringer har dere i Ginnir i en slik situasjon?  

Kulturen her er jo å leve nært innpå hverandre.Vi har også store utfordringer med å få nok vann både til sykehuset og befolkningen. Hvordan skal vi undervise om håndhygiene dersom det ikke finnes vann? 

I tillegg er det store gresshoppesvermer her. Kornlageret til Etiopia ligger i området og nå sprøytes landskapet for å drepe gresshoppene.Dette vil antagelig også gå utover kornlageret.  

 

 

Er det mye frykt for viruset? 

Viruset er den usynlige fienden. Den er ikke alltid så lett å bli redd for før du ser den tydelig. Noen er redde og tar alle forholdsregler de kan. Andre gjør ingenting og mener at Allah vil beskytte dem.