Volontører og bestyrere smiler til kamera

Mange stiller opp for TeFT familie

Det fjerde kullet av Teft familie er nå halvveis i sitt tre måneder lange opphold i Nairobi. For at bibelskolen skal fungere godt, har tre volontører bidratt dette året.

– Hvis det er barnehagebarn, og det har det pleid å være, trenger vi en norsk volontør til barnehagen. I år har vi også hatt en volontør til ungdomsskoleelevene og eleven som går i første klasse på videregående. I tillegg har vi hatt to lokale volontører i barnehagen, forklarer Margaret Engås som sammen med mannen Geir Magne er ansvarlig for Teft familie. Volontørene får dekket reise, kost og losji, men får ikke ordinær lønn.

Årets kull på Teft familie består av 14 voksne og til sammen 22 barn mellom seks måneder og 16 år. Og i år passet det slik at volontøren til ungdomsskolen, Torstein Barlaup (26), tok med seg kona Astrid (26). Hun gikk inn som volontør på Den norske skolen.

Astrid og Torstein Barlaup
Espen Ottosen

Brukte tiden frem til turnus

– Astrid har jobbet mye på skolen disse ukene, så hun dekket utvilsomt et behov, sier Torstein. Han har en mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, mens Astrid straks er utdannet lege.

– Hvorfor valgte dere å bli volontører her?

– Astrid fikk et opphold mellom studieslutt til nyttår og oppstart av turnus i mars. Da tenkte vi at det hadde vært fint å utnytte muligheten til å komme et annet sted. Så fikk jeg et tips av søskenbarnet mitt, som er blant deltakerne på Teft familie, om at dette kanskje kunne være noe for oss. Og det syntes vi det var.

– Hvordan har det vært?

– Det har vært fantastisk. Fint å komme seg litt bort fra Norge og lufte hodet litt. Det har ikke vært ferie, men vi har likevel fått ladet opp til nye utfordringer, sier Torstein, som akkurat har tatt farvel med kona. Hun måtte dra litt tidligere til Norge for å starte sin turnustjeneste. Selv skal Torstein inn i barne- og ungdomsarbeidet i Region nordvest.

Synnøve Vestli prater med barn på lekeplassen
Espen Ottosen

Mange småbarn

I barnehagen har det dette året vært svært mange barn under tre år. Derfor har det vært behov for tre voksne. To av disse er lokale, mens den ansvarlige for barnehagen denne vinteren har vært Synnøve Vestli fra Spydeberg. Hun jobber til vanlig som leder for SFO.

– I tillegg til volontører, og dere som er ledere her, har dere også mange lærere på besøk?

– Ja, i løpet av disse tre månedene kommer til sammen ni lærere fra Norge og er med oss en uke eller to. Vi har også noen misjonærer innom klassene og noen lokale krefter underviser også noe. I tillegg har Margaret og jeg en del undervisning, forklarer Geir Magne Engås.

Torstein underviser elever i klasserom
Espen Ottosen