Utsikt fra bil på kenyansk landsbygd

Økt trusselnivå i Tana River

Høsten 2022 har vært preget av et økt trusselnivå i det kenyanske fylket Tana River, der Misjonssambandet driver et omfattende bistandsprosjekt. Politiet anser per desember situasjonen som avklart.

I juli 2022 avdekket kenyansk sikkerhetspoliti en uttalt trussel om at «utenlandske lærere» i Tana River var et potensielt kidnappingsmål. Den planlagte aksjonen skulle utføres av personer med tilknytning til Al-Shabaab. Misjonssambandet valgte å holde våre norske kolleger i Nairobi deler av høsten.

Våre kenyanske kolleger i prosjektet har foruten valgperioden i august vært til stede og har fortsatt arbeidet som normalt. De beskriver at de har forholdt seg udramatisk til situasjonen, og har ikke sett eller erfart noen endret sikkerhetssituasjon.

 

Har foretatt arrestasjon

Prosjektleder og stedlig representant har hatt regelmessig kontakt med kenyansk politi, samt norsk ambassade. Norsk sikkerhetstjeneste bekreftet trusselen, og ambassaden valgte å endre reiseråd for Kenya ved å informere om den potensielle kidnappingstrusselen.

Ambassaden fortsetter også tidligere reiseråd der de fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige innen 60 km fra grensen til Somalia, samt reiser til Kenyas kystområder innen 150 km fra grensen til Somalia. Misjonssambandets arbeid utføres med god avstand fra reiserådenes anbefalinger.

Kenyansk politi har i løpet av månedene foretatt én arrestasjon. De mener at de har arrestert hovedpersonen bak den planlagte aksjonen, og anser per desember 2022 situasjonen som avklart. Misjonssambandet opplever å ha regelmessig og tillitsfull dialog med politiet, og at myndighetene er opptatt av å ivareta sikkerheten for vårt arbeid og kolleger.

 

Fortsetter tilstedeværelse

Misjonssambandet hadde høsten 2022 en norsk familieenhet plassert i Tana River. Enheten opplevde trusselsituasjonen som belastende for familien, og på bakgrunn av deres samlede situasjon har de bestemt seg for å avslutte arbeidsforholdet i 2023. Vi har forståelse for avgjørelsen etter et krevende år.

I samråd med politiet er Misjonssambandet av oppfatningen at det er forsvarlig å fortsette vår tilstedeværelse i Tana River, med både kenyanske og norske kolleger. Vi har regelmessig kontakt med både kenyansk og norsk sikkerhetstjeneste, og vil vurdere eventuelle endrede premisser fortløpende. Vi planlegger å ha norsk personell i Tana River også i 2023.