Ødelagt bro

Samler inn nødhjelp til Pokot

Det er behov for nødhjelp til Pokot etter store ødeleggelser forrige helg på grunn av flom og jordskred. Nå vil NLM gi støtte gjennom den lutherske kirken i området.

– Vi har fått en søknad fra bispedømmet i Pokot om støtte til nødhjelp som vi har besvart positivt. Kirken skal bruke pengene på mais, bønner, ris, matolje, kjøkkenutstyr og tepper, sier Olav Vestbøstad, fungerende leder i NLM utland. – På den bakgrunn starter vi nå en innsamling. Dette er penger som NLM ikke har budsjettert og som vil komme i tillegg til det vi allerede bruker i Øst-Afrika.

 

Mange omkomne og vanskelige forhold

De siste tallene fra myndighetene forteller at 43 har omkommet som følge av jordskred og flom. Morten Egeland, stedlig representant for NLM i Kenya, har selv bodd i Pokot i mange år og har hatt kontakt med biskop Samson Lokipuna. Lokalt fryktes det at inntil 58 personer har omkommet.

I tillegg har jordskred og flom ført til at hjem, skoler og veier er blitt ødelagt. Derfor er det også krevende å få frem hjelp, men hæren har stilt opp med helikopter, og veiene er i ferd med å bli utbedret.

Vei borte
Privat/ELCK

Nær kontakt

NLM har lange tradisjoner i området som er rammet og har i dag god kontakt med bispedømmet.

– Selv om vi ikke har langtidsmisjonærer lenger i Pokot, og har gått over i en vennskapsfase med bispedømmet, er det svært naturlig at NLM bidrar med både med forbønn og penger i en slik tragedie, sier Morten Egeland. Han forteller at NLM fortsatt gir noe fast økonomisk støtte til bispedømmet og har også jevnlig kortidsmisjonærer i område.

– Dette er et fattig område i Kenya, og mange står nå på bar bakke. Kirken i Pokot har mange medlemmer og har allerede bidratt med nødhjelp, sier Morten Egeland. Han planlegger selv en tur til Pokot for å møte de kristne og ledelsen i bispedømme om få dager.

 

Ønsker du å bidra, kan du gi en gave via Facebook, via Vipps #11548 (merk: «jordskred Pokot») eller via kontonummer 8220 02 90131 (merk «Jordskred, Pokot»).