Skjærgården

Sør

Misjonssambandet sør består av Telemark- og Agder fylker med unntak av kommunene Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal.

Misjonssambandet sør vil forkynne Guds ord i Agder og Telemark. Vi tror at Herren gir vekst, og derfor vektlegger vi forkynnelse av verdens beste budskap, evangeliet, i både enkeltmøter, møteuker, lags- og leirarbeid, via radio og overalt hvor det byr seg en mulighet. Regionen har 66 barne- og ungdomslag og 182 øvrige fellesskap. Vi tror på viktigheten av å forkynne hele Guds fylde og øke kunnskapen om Guds ord, og derfor ønsker vi å oppmuntre til regelmessig virksomhet, dvs. at man har en jevn frekvens på møtene i for eksempel et område eller en forsamling.

Institusjoner

Misjonssambandet sør eier og driver Undeland Misjonsgård ASEvjetun leirsted og Gautestad Fjellstue. Vi har eierstyret i Kvås barnehage, Tinnesmoen barnehage og Imekollen barnehage. Vi eier Drottningborg ungdomsskole, Kvitsund Gymnas og Drottningborg vgs. Gjenbruken er representert med butikker i Lillesand, Kristiansand, Skien og Mandal.

Alle disse virksomhetene er viktige redskap i arbeidet blant barn, ungdom og voksne i misjonssambandet sør. 

Sosiale medier og andre ressurser

Facebook: www.facebook.com/NlmRegionSor
Instagram: www.instagram.com/misjonssambandet_sor/

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra misjonssambandet sør HER

Har du husket å registrere ditt fellesskap/forening e.l. hos oss? Det kan du gjøre her!

Fakturaadresser:

1. alternativ, primært ønsker vi EHF faktura (org.nr. 938 679 177)
    Som fakturamottaker skal det alltid stå:
    Norsk Luthersk Misjonssamband
    sør
    Sinsenvn 25
    0572 Oslo 

2. alternativ
PDF vedlegg til e-post:
receiveKNIF@compello.com
    Som fakturamottaker skal det alltid stå:
    Norsk Luthersk Misjonssamband
    sør
    
Sinsenvn 25
    0572 Oslo 

3. alternativ
Pr.post:
    Norsk Luthersk Misjonssamband
    sør
    
Sinsenvn 25
    0572 Oslo

Adresse

Misjonssambandet sør Kristian IVs gate 35 4612 Kristiansand

Kontakt

E-post: sor@nlm.no Tlf.: 38 02 44 32 Åpningstider: Mandag-fredag 08.30-15.00

Marit Andersen
Marit Andersen Fellesskapsutvikler i regionen (50%) Mer info
Randi
Randi Strøm Andersen Ung-leder Misjonshuset i Kr.sand (40%) Mer info
Dag Erik Asdahl
Dag Erik Asdahl Ungdomsarbeider på Kvitsund Gymnas (60%) og forsamlingsarbeider Kviteseid (40%) Mer info
Signe Olava Lindefjell Birkeland
Signe Olava Lindefjell Birkeland Barne- og familieforkynner (60%) Mer info
Johan Byremo
Johan Byremo Ungdomsarbeider i Flekkerøy Bedehusforsamling (20%) Mer info
Kristine
Kristine Gangstø Byrkjedal UNG leder (100%) 30% permisjon Mer info