styret

Barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet (BUR) har ansvaret for å lede regionens barne- og ungdomsarbeid mellom hvert regionårsmøte...


etter de retningslinjer og strategier barne- og ungdomsrådet sentralt, regionens lover, regionårsmøtet og regionstyret trekker opp, og etter vedtak i generalforsamling og hovedstyre.

BUR (2021 - 2022)

For perioden 2021-2022 består BUR av:
Knut Arild Espegren, leder
Thomas Galteland, nestleder
Marit Ladstein Kristensen
Sebastian Hauan
Bjørg Aslaug Inntjore
Ingrid Handeland, 1. vara
Joar Byremo 2. vara

Leder Misjonssambandet Ung sør er den daglig ansvarlige leder av barne- og ungdomsarbeidet, og har møte og talerett i rådet. Han/hun legger planer for arbeidet i samråd med regionens barne- og ungdomsråd.

Regionleder har møte- og talerett i barne- og ungdomsrådet.