Barneforening

RUTINER - SPØRSMÅL OM TALERHJELP

✓ Alle henvendelser om talerhjelp av Misjonssambandet sør sine ansatte, landsarbeidere og eventuelt andre regioner sine ansatte bes sendt til sor@nlm.no eller pr. tlf. 38 02 44 32. Alle ønsker er like velkommen!

 Ønske om talerhjelp kan du registrere: her (Excel), her (pdf) sende e-post til sor@nlm.no eller ringe Senait eller Sven Åge 38 02 44 32

 Etter vi har mottatt ønsker om taler hjelp og vi har registrert dette i reiseruta sender vi en oversikt tilbake for kontroll, slik at vi skal være sikre på at vi har notert rett.

 Før hvert møte / hver møteuke er det viktig at dere som misjonsfelleskap tar kontakt med taler for å avtale eventuelle temaer eller tekst. Det er også viktig med kontakt for å avklare eventuelle misforståelser!

Frister for talerønsker
For regionen sine talere:
Høst-møter (aug.-des.): ønsker levert før 1/5, svar kan forventes ca. 15/5
Vår-møter (jan.-jul.): ønsker levert før 1/10, svar kan forventes ca. 15/10

For landsarbeidere (hovedstyreforkynnere):
Høsten (aug.-des.): 1/10 svar kan forventes ca. 5/3
Våren (jan.-jul.): 1/5 svar kan forventes ca. 20/10

Møteuker og møteserier blir i hovedsak prioritert før enkeltmøter.
Ønsker levert etter fristene blir selvfølgelig behandlet, men valgmulighetene for taler blir nødvendigvis ikke de samme som om du sender inn ønskene innen fristen.

Når du har fått beskjed om at tildelingen er gjort, kan du se dette her:
Talertildeling Sør

 Takk for at du vil ha møter!

 

Vennlig hilsen
Senait Hagos Tesfazion
Administrasjonsmedarbeider, reiseruter

Sven Åge Solli
Administrasjonsleder. reiseruteansvarlig