Barneforening

RUTINER - SPØRSMÅL OM TALERHJELP

✓ Alle henvendelser om talerhjelp av Misjonssambandet sør sine ansatte, landsarbeidere og eventuelt andre regioner sine ansatte bes sendt til sor@nlm.no eller pr. tlf. 38 02 44 32. Vi forstår det kan være fristende å kontakte forkynnerne direkte, men for å få til en rettferdig fordeling og god utnyttelse av våre ansatte ressurser ønsker vi at alle spørsmål om talerhjelp sendes til regionkontoret.

Alle ønsker er like velkommen!

 Ønske om talerhjelp kan du registrere: her (Excel), her (pdf) sende e-post til sor@nlm.no eller ringe Senait eller Sven Åge 38 02 44 32

 Etter vi har mottatt ønsker om taler hjelp og vi har registrert dette i reiseruta sender vi en oversikt tilbake for kontroll, slik at vi skal være sikre på at vi har notert rett.

 Før hvert møte / hver møteuke er det viktig at dere som misjonsfelleskap tar kontakt med taler for å avtale eventuelle temaer eller tekst. Det er også viktig med kontakt for å avklare eventuelle misforståelser!

Frister for talerønsker
For Misjonssambandet sør sine talere:
Vår-møter (jan.-juli.): ønsker levert før 1/10, svar kan forventes ca. 20/10
Høst-møter (aug.-des.): ønsker levert før 1/5, svar kan forventes ca. 20/5


For landsarbeidere (hovedstyreforkynnere) og forkynnere fra andre regioner:
Våren (jan.-juli.): frist 20/8, svar kan forventes ca. 20/10
Høsten (aug.-des.): frist 5/1, svar kan forventes ca. 5/3

Leir, møteuker og møteserier blir i hovedsak prioritert før enkeltmøter.

Ønsker levert etter fristene blir selvfølgelig behandlet, men valgmulighetene for taler blir nødvendigvis ikke de samme som om du sender inn ønskene innen fristen.

Når du har fått beskjed om at tildelingen er gjort, kan du se dette her:
Talertildeling sør

 Takk for at du vil ha møter!

 

Vennlig hilsen
Senait Hagos Tesfazion
Administrasjonsmedarbeider, reiseruter

Sven Åge Solli
Administrasjonsleder. reiseruteansvarlig

 

KURS

Vi har ulike kurs som våre ansatte har kompetanse på.


«Tro mellom venner». Dette kurset går over 6 kvelder av ca 2 timer, og hjelper vanlige bedehusfolk til å bli mer trygg i møte med innvandrere, og særlig muslimer. Kurset er DVD-basert, og vi kan gjerne komme og lede og arrangere kurset. Det er ikke meningen at innvandrer skal delta på dette kurset.

 «Almassira-kurset».  Dette kurset er først og fremst for innvandrere, særlig arabisktalende som er interessert i å vite noe om den kristne tro og lære. Men det er fint om etnisk norske også er med på kurset. Dersom noen har en arabisktalende venn som ønsker å lære mer om den kristne tro, så er dette et fint kurs å ta de med på. Kurset går over 12 kvelder, men det går fint å komme på noen av de, og likevel av godt utbytte av det. Vi kan komme å lede kurset.

 «7 kvelder om å være to». Ekteskapskurs.  Kurset er DVD-basert og går over 7 kvelder. Kurset forutsetter ikke noe samtale uten mellom ektefellene. Man arrangerer bord for to, pynter fint og servere god mat. Så vises kurset på skjerm, med innlagte samtaler utfra kursboka. Kurset krever litt arbeid fra de som arrangere, i form av mat og pynting etc.

Bare ta kontakt dersom dere er interessert i noen av disse kursene.