Styret for Misjonssambandet sør, Liv Aase S. Gamst var ikke til stede

Regionstyret sør

Regionstyret er øverste valgte myndighet i Misjonssambandet sør. Her finner du informasjon og referater fra regionstyret, samt protokoller fra regionårsmøtet.

 

Etter årsmøtet 22. april 2023 består regionstyret av:

Thorvald Handeland, styreleder

Njål S. Kristensen, nestleder

Liv Aase Søreng Gamst, styremedlem

Kristin Hauan, styremedlem

Marit Ekroll, styremedlem

John Olav Selstø, ansattes representant

 

Snefrid Axelsen 1. Vara

Viggo Lütcherath 2. Vara

 

Referater

Referater fra regionstyremøtene blir lagt ut ca. 3 måneder etter møte har vært.
Dette for at administrasjonen skal ha mulighet for å følge opp saker som er vedtatt.

For tidligere protokoller/referater enn det som ligger på nettsiden, ta kontakt med regionkontoret på sor@nlm.no.