Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret sør

Regionstyret er øverste valgte myndighet i Region sør. Her finner du informasjon og referater fra regionstyret, samt protokoller fra regionårsmøtet.

 

Etter årsmøtet 25. september 2020 består regionstyret av:

Thorvald Handeland, styreleder

Kristen Salmelid, nestleder

Egil Grindland, ansattes representant

Snefrid Axelsen, styremedlem

Kristin Hauan, styremedlem

Svein Andersen, styremedlem

 

Njål Skrettinland Kristensen, 1. vara

Tollef Byrkjedal, 2. vara

 

For protokoller fra før 2017, ta kontakt med regionkontoret på sor@nlm.no.

Referater fra regionstyret