Regionstyret 2024 - 2025

Styret for Misjonssambandet sør

Regionstyret er øverste valgte myndighet i Misjonssambandet sør. Her finner du informasjon og referater fra styremøtene, samt protokoller fra årsmøter.

 

Etter årsmøtet 20. april 2024 består styret av:

Njål S. Kristensen, styreleder

Sveinung Seljås, nestleder

Liv Aase Søreng Gamst, styremedlem

Astrid G. Røyknes, styremedlem

Marit Ekroll, styremedlem

John Olav Selstø, ansattes representant

 

Snefrid Axelsen 1. Vara

Odd Arild Eikeland 2. Vara

 

Referater

Referater fra styremøtene blir lagt ut ca. 3 måneder etter møte har vært.
Dette for at administrasjonen skal ha mulighet for å følge opp saker som er vedtatt.

For tidligere protokoller/referater enn det som ligger på nettsiden, ta kontakt med kontoret på sor@nlm.no.

2024 - referater