Bilde av familie som spaserer i Kenya.

TeFT familie

Tre måneders familiebibelskole i Kenya, et avbrekk fra hverdagen.

Hva er TeFT familie?

TeFT familie er NLM sin familiebibelskole i Nairobi, Kenya. Målsettingen er at en i løpet av tre spennende måneder i Øst-Afrika kan oppleve å komme nærmere Gud og nærmere hverandre som familie. Teft familie er rettet mot store eller små familier som ønsker en pause fra en hektisk hverdag i Norge, og som ønsker å investere tid og ressurser på relasjonen til Gud og til hverandre.

Det er lagt til rette med barnehage og skole slik at både de voksne og barna skal få mest mulig utbytte av oppholdet. Teft familie ønsker også å styrke en bevisst NLM-identitet med en misjonsagenda både «ute og hjemme».

 

Tidligere Teft-familier sier om oppholdet:

  • «Familietid og felles referansepunkter for familien var viktig. At dette fellesskapet blir bygget innenfor trygge kristne rammer var veldig verdifullt. Barna tok nye steg i sin egen tro.»
  • «Teft-familie er blitt et veiskille for vår familie, og det er for oss forskjellige liv før og etter Teft.»
  • «Teft har styrket samhold, gitt oss et nytt perspektiv på livet, fornyet lyst til tjeneste og fornyet tro. Vi har fått et større fokus på tro i hjemmet og vi har fått venner for livet.»