Hefte, bøker

Fellesskapsressurser

På denne sida vil me samla tips og lenker til ulike ressursar, noko til inspirasjon, og noko med praktisk hjelp. Sida vil verta oppdatert etter kvart som det er aktuelt med endringar.

I Misjonssambandet Vest ønskjer me å oppmuntra og hjelpa forsamlingar og fellesskap til å vera utoverretta – arbeida for å nå ut til nye, og ha små og gode fellesskap der nye kan inviterast inn. Denne ressurssida vil særleg retta seg mot dette. 

 

Denne sida har fire hovudoverskrifter (trykk på overskrifta, og du kjem rett til den)

1. N Å   N Y E

2.  S M Å G R U P P E R

3.  D I A K O N I – Praktisk kristendom

4. T A L E O P P T A K

Denne våren vert det mest under punkt 1, nå nye. Så kjem det meir under dei andre punkta etter kvart. (Send oss gjerne idear og tips om du har.)

 

1. N Å   N Y E

 

Hjelp/Tips

Snakk om tro – nettside med tips og hjelp til filmkveldar, videoar med trusforsvar og mange andre ulike tema.

VITNE-kort – små bokmerkekort med nokre stikkord rundt vitnetenesta, og plass til å skriva namn på nokre ein ber for. (Se også lenger nede om taleserie om VITNE.)

3-i-bønn-grupper, eller Prayer triplets – 3 kristne går saman om å be for 3 kyrkjeframande venner kvar.

Fleirkulturelt kristent arbeid - (video) Seminar på Fellesskap-18 - med Mary Anette og Helge Skaaheim fra Norkirken Kongsberg som har folk med 20 ulike nasjonalitetar i sin midte. 

Bønn framfor alt - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Oddvar Søvik.

 

Få på bedehuset?

Kva med å invitera til husmøte heime? For mange er det lettare å koma inn i ein heim, og gjerne ha meir samtale enn tale.

Kanskje noko av dette kan vera eit utgangspunkt for samtalane?

 

Når forsamlinga veks 

Voksesmerter i stedet for liggesår - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Andreas Bakke. Kva skjer når forsamlinga veks? - ikkje alt kjennest like godt.

Trinn inn i forsamlinga/menigheten - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Elisabeth Giske. Korleis møter me folk me får kontakt med, slik at dei vert verande?

Overgangsfaser - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Elisabeth Giske. Korleis hjelpa og halda på folk når dei går frå ei gruppe til ei anna? Alle går gjennom slike faser, f.eks frå barne- til ungdomsskule, vidare til vidaregåande, til studentfase, osv.

 

Hjelp til samtale med bedehusframande

- Velkommen hjem – Videoserie ved Egil Svartdahl – 6 videoar (ca 4-8 min)

Dela trushistorie - kort video om kva trushistorie er, og kvifor dela den - Grete Yksnøy Martinsen

Trushistorie-deling - opplegg for deling av trushistorier i smågrupper (eller annan samanheng)

 

Begynna på nytt? 

Replanting - (video) Seminar på Fellesskap-18. Jarleif Gaustad i samtale med Ole Kristian Sameien, dåverande forsamlingsleiar i NLM Hamarkirken. Han fekk spørsmål om å bygga opp arbeidet i Hamar. Kva steg måtte dei ta, og kva spørsmål møtte dei på undervegs?

 

Podkaster

Vitnepodden (video) – ein podkast i forkant av GF, der nokre episodar handlar om temaet Vitne, mens andre tek opp andre GF-saker

Salempodden (lyd) – ein podkast med korte samtaler med ulike medlemmer i Salem Bergen, om ting dei brenn for i forhold til forsamlinga si.

 

Bøker

-  Veien hjem av Oddvar Søvik – enkelt hefte med ulike vitnemål og hjelp til nye kristne

- Jeg fant, jeg fant! hverdagen blir aldri den samme av Arne Skagen – lita, lettlest og humoristisk bok om å sjå muligheitene for å snakka med andre om Gud

- Endelig mandag. Hverdagsevangelisering for alle av Arne Skagen – gjennom praktiske eksempel og humor vert lesaren inspirert og oppmuntra, og ordet «evangelisering» får ei ny meining og innhald.

- Snakk om tro – med hodet og hjerte av Nick Pollard – som gjev eksempel og tips, både på kva me kan seia og gjera, og kva me kanskje ikkje treng å seia og gjera når me anbefalar vår Gud og vår tru.

- Ut av saltbøssa. Evangelisering som livsstil av Rebecca Manley Pippert – om korleis ein kan ha ei avslappa og entusiastisk haldning til å dela trua si med andre menneske.

 

Taler

- (lyd) Gå og fortell – Hvorfor skal vi fortelle andre om Jesus? – Oddvar Søvik, Salem Bergen

- (lyd) Gå og fortell – Hvordan fortelle andre om Jesus? – Oddvar Søvik, Salem Bergen – Tusen møte, ingen frelst, eit besøk, ein frelst… Første tida: ikkje apostlane som forkynte, men folket som forkynte

- (lyd) Gå og fortell – Hvordan kan vi som menighet få med flere – tale av Oddvar Søvik, Salem Bergen

- (lyd) Gå og fortell – tale av Oddvar Søvik, Vågsbygd Frikirke

- (video) Hvordan snakke om Jesus til forskjellige folk – tale av Gunnhild Redse Cornelius, Tremorkirken

 

Videoserie om å vera SENDT 

(Preik.tv)

Innleiing: To pakker som er utsendt fra Gud  (2:25)

 1. Han som sender – Gud (7:33)
 2. Hvem er det Gud sender? (6:53)
 3. Hvem har Gud sendt deg til? (11:25)
 4. Hvem er du sendt sammen med? (9:56)
 5. Er du sendt for å starte et nytt fellesskap? (9:47)

 

Taleserie om VITNE 

Med utgangspunkt i VITNE-kortet – små bokmerkekort med noen stikkord rundt vitnetjenesten, og plass til å skrive navn på noen en ber for.

Fra Salem Bergen

  

2.  S M Å G R U P P E R

 

Kvifor og korleis ha smågrupper?

Kort vitnemål (video) om kva det kan bety å vera med i ei smågruppe (Torstein Algrøy).

Webinar om småfellesskap – Tonje Haugeto Stang i samtale med Jarleif Gaustad

Småfellesskap. En vei til vekst av Tonje Haugeto Stang. Ei praktisk og nyttig bok om kvifor smågrupper, korleis koma i gong, og konkrete opplegg som kan brukast i gruppa.

Smågrupper i barnelaget. Smågrupper er ikkje berre for vaksne. Også barn og unge treng få snakka om det dei høyrer på lags-andakten. Les her kva Marte Sameien i Hamarkirken skriv om dette, og korleis det kan gjerast.

 

DU kan lede en gruppe!

"Alle kan væra smågruppeleder", sier Dave Early i boken 8 Habits of Effective Small Group Leaders. Det handler ikke om hvem eller hvordan en er, men om å ha noen gode vaner.

Salem Bergen hadde en serie med opplæring av smågruppeledere. Tema for første samling var nettopp lederen sine åtte vaner, med utgangspunkt i denne boken. I manuset for undervisningen og PowerPoint-presentasjonen får du et innblikk i hva det handler om. Du kan også høre lydopptak av undervisningen.

 

Kurs for smågruppeledere

Salem Bergen hadde en serie med opplæring av smågruppeledere. Ønsker du hjelp til å finne ut hvordan du kan bli en god/bedre smågruppeleder, kan dette kurset være til hjelp. Etter en kort innledning finner du her både manus, PowerPoint-presentasjoner og lydopptak til de seks kurskveldene.

 

Smågruppeopplegg 

- Nokre tips til smågruppeopplegg - oversikt over opplegg som kan brukast i ulike samanhengar

- Bibel i fellesskap - små kort til bruk i smågruppa, med ein bibeltekst og nokre spørsmål til teksten. Tekstane er henta både frå GT og NT, og kan brukast i samanheng (totalt 28 kort/tekstar) eller tilfeldig.

- 1. Korinterbrev - taler og gruppeopplegg for hvert kapittel (fra Salem, Bergen)

 

Isbrytere 

- Kva og kvifor (kjem...)

- Liste med mulege forslag (kjem...)

  

3.  D I A K O N I – Praktisk kristendom 

 

Kva andre gjer

Tremorkirken samarbeider med barnevernet i kommunen om å gi gaver og julemat til familier som sliter. Les mer om «Velsigna Jul»

 

Videoar (Forsamlingsforum) (kjem...)

-        Ressursar (kjem...)

 • Diakoniheftet (kjem...)

 

4. T A L E O P P T A K

Treng de tale til eit møte el.l., eller du berre ønskjer å høyre ein god tale, finn du lenke til ulike opptak her.

 

Video:

Taler, bibeltimer, andakter fra 2010 til i dag (UL, GF, koronagudstenester) (nyaste først)

- Salem Bergen, ulike tale- og søndagsskulevideoar, særleg frå koronatida

 

 Kun lyd:

- Salem Bergen - opptak av taler, både frå lørdags- og søndagsgudstenester

- Tremorkirken - opptak av taler

- Ulike taleopptak frå UL 2002-2005 og GF 2015

 

Videoserie om Hebreerbrevet 

Fra Salem, Bergen

 1. Introduksjon  
 2. Heb 1,1-2,18 - Sønnen: Gud og menneske 
 3. Heb 3,1-4,13 - Harde hjerter 
 4. Heb 4,14-6,20 - Vokse i troen 
 5. Heb 7,1-9,10 - I skyggeverdenen 
 6. Heb 9-10 - Frimodighet 
 7. Heb 11,1-12,7 - Hall of faith 
 8. Heb 12,18-13,25 - Hvordan løpe som kristen?