Hefte, bøker

Fellesskapsressurser

På denne sida vil me samla tips og lenker til ulike ressursar, noko til inspirasjon, og noko med praktisk hjelp. Sida vil verta oppdatert etter kvart som det er aktuelt med endringar.

I Misjonssambandet Vest ønskjer me å oppmuntra og hjelpa forsamlingar og fellesskap til å vera utoverretta – arbeida for å nå ut til nye, og ha små og gode fellesskap der nye kan inviterast inn. Denne ressurssida vil særleg retta seg mot dette. 

Send oss gjerne idear og tips om du har.

Noko av stoffet er på nynorsk, andre delar på bokmål...

Denne sida har fire hovudoverskrifter (trykk på overskrifta, og du kjem rett til den)

1. N Å   N Y E

2.  S M Å G R U P P E R

3.  D I A K O N I = Praktisk kristendom

4. T A L E O P P T A K

 

Misjonssambandet har også ei større side med hjelp for arbeidet i FORSAMLING, den finn du på forsamlingsressurs.nlm.no (er under utvikling)

 

1. N Å   N Y E

 

Hjelp/Tips

Snakk om tro – nettside med tips og hjelp til filmkveldar, videoar med trusforsvar og mange andre ulike tema.

VITNE-kort – små bokmerkekort med nokre stikkord rundt vitnetenesta, og plass til å skriva namn på nokre ein ber for. (Se også lenger nede om taleserie om VITNE.)

3-i-bønn-grupper, eller Prayer triplets – 3 kristne går saman om å be for 3 kyrkjeframande venner kvar.

Fleirkulturelt kristent arbeid - (video) Seminar på Fellesskap-18 - med Mary Anette og Helge Skaaheim fra Norkirken Kongsberg som har folk med 20 ulike nasjonalitetar i sin midte. 

Bønn framfor alt - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Oddvar Søvik.

 

Få på bedehuset?

Kva med å invitera til HUSMØTE heime? For mange er det lettare å koma inn i ein heim, og gjerne ha meir samtale enn tale.

Kanskje noko av dette kan vera eit utgangspunkt for samtalane?

 

Når forsamlinga veks 

Voksesmerter i stedet for liggesår - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Andreas Bakke. Kva skjer når forsamlinga veks? - ikkje alt kjennest like godt.

Trinn inn i forsamlinga/menigheten - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Elisabeth Giske. Korleis møter me folk me får kontakt med, slik at dei vert verande?

Overgangsfaser - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Elisabeth Giske. Korleis hjelpa og halda på folk når dei går frå ei gruppe til ei anna? Alle går gjennom slike faser, f.eks frå barne- til ungdomsskule, vidare til vidaregåande, til studentfase, osv.

 

Hjelp til samtale med bedehusframande

- Velkommen hjem – Videoserie ved Egil Svartdahl – 6 videoar (ca 4-8 min)

Dela trushistorie - kort video om kva trushistorie er, og kvifor dela den - Grete Yksnøy Martinsen

Trushistorie-deling - opplegg for deling av trushistorier i smågrupper (eller annan samanheng)

 

Begynna på nytt? 

Replanting - (video) Seminar på Fellesskap-18. Jarleif Gaustad i samtale med Ole Kristian Sameien, dåverande forsamlingsleiar i NLM Hamarkirken. Han fekk spørsmål om å bygga opp arbeidet i Hamar. Kva steg måtte dei ta, og kva spørsmål møtte dei på undervegs?

 

Podkaster

Utsendt (lyd) - ein samtalebasert podkast om Misjonssambandet sitt internasjonale arbeid

Salempodden (lyd) – ein podkast med korte samtaler med ulike medlemmer i Salem Bergen, om ting dei brenn for i forhold til forsamlinga si.

Vitnepodden (lyd/video) – ein podkast laga i forkant av GF 2022, men også med nokre episodar rundt temaet Vitne, som er like aktuelle også etter GF.

Episode 3 - Den kristne gjestfrihet, samtale med Janet Seierstad
Episode 8 - Enkelt å vitne på gata? samtale med Gunnar Salmelid

 

Bøker

Veien hjem av Oddvar Søvik – enkelt hefte med ulike vitnemål og hjelp til nye kristne

Jeg fant, jeg fant! hverdagen blir aldri den samme av Arne Skagen – lita, lettlest og humoristisk bok om å sjå muligheitene for å snakka med andre om Gud

Endelig mandag. Hverdagsevangelisering for alle av Arne Skagen – gjennom praktiske eksempel og humor vert lesaren inspirert og oppmuntra, og ordet «evangelisering» får ei ny meining og innhald.

Snakk om tro – med hodet og hjerte av Nick Pollard – som gjev eksempel og tips, både på kva me kan seia og gjera, og kva me kanskje ikkje treng å seia og gjera når me anbefalar vår Gud og vår tru.

Ut av saltbøssa. Evangelisering som livsstil av Rebecca Manley Pippert – om korleis ein kan ha ei avslappa og entusiastisk haldning til å dela trua si med andre menneske.

 

Taler

- (lyd) Gå og fortell – Hvorfor skal vi fortelle andre om Jesus? – Oddvar Søvik, Salem Bergen

- (lyd) Gå og fortell – Hvordan fortelle andre om Jesus? – Oddvar Søvik, Salem Bergen – Tusen møte, ingen frelst, eit besøk, ein frelst… Første tida: ikkje apostlane som forkynte, men folket som forkynte

- (lyd) Gå og fortell – Hvordan kan vi som menighet få med flere – tale av Oddvar Søvik, Salem Bergen

- (lyd) Gå og fortell – tale av Oddvar Søvik, Vågsbygd Frikirke

- (video) Hvordan snakke om Jesus til forskjellige folk – tale av Gunnhild Redse Cornelius, Tremorkirken

 

Videoserie om å vera SENDT 

(Preik.tv)

Innleiing: To pakker som er utsendt fra Gud  (2:25)

 1. Han som sender – Gud (7:33)
 2. Hvem er det Gud sender? (6:53)
 3. Hvem har Gud sendt deg til? (11:25)
 4. Hvem er du sendt sammen med? (9:56)
 5. Er du sendt for å starte et nytt fellesskap? (9:47)

 

Taleserie om VITNE 

Med utgangspunkt i VITNE-kortet – små bokmerkekort med noen stikkord rundt vitnetjenesten, og plass til å skrive navn på noen en ber for.

Fra Salem Bergen

  

 

2.  S M Å G R U P P E R

 

Videoar om smågrupper

Vitnemål om kva det kan bety å vera med i ei smågruppe (Torstein Algrøy)

Kvifor og korleis få til gode smågrupper? - kort innføring og hjelp
Korleis koma i gong med smågrupper? - kvar og korleis begynna?
Webinar om småfellesskap – Tonje Haugeto Stang i samtale med Jarleif Gaustad

(Lyd) Salempodden med samtale om Kvifor smågrupper.

(Bok) Småfellesskap. En vei til vekst av Tonje Haugeto Stang. Ei praktisk og nyttig bok om kvifor smågrupper, korleis koma i gong, og konkrete opplegg som kan brukast i gruppa.

 

Smågrupper for barn og unge

Smågrupper i BARNELAGET. Smågrupper er ikkje berre for vaksne. Også barn og unge treng få snakka om det dei høyrer på lags-andakten. Les her kva Marte Sameien i Hamarkirken skriv om dette, og korleis det kan gjerast.

Bibelleseplaner for Tweens. Lengde: 7-28 dagar. Kan fint vera utgangspunkt for samtalar i smågrupper. Nokre går gjennom ei heil bibelbok, andre tek utgangspunkt i eit tema. 

Levende tro - Basic. Studieopplegg som også passar godt for grupper med deltakarar i ungdomsskulealder

Bibelleseplan for tenåringer. Kan brukes både som leseplan alene, som bakgrunn for samtaler i smågrupper, eller som utgangspunkt for andakter i ungdomsgruppen. (Laget for ungdomsgruppen i Salem)

 

DU kan lede en gruppe!

"Alle kan væra smågruppeleder", sier Dave Early i boken 8 Habits of Effective Small Group Leaders. Det handler ikke om hvem eller hvordan en er, men om å ha noen gode vaner.

Salem Bergen hadde en serie med opplæring av smågruppeledere. Tema for første samling var nettopp lederen sine åtte vaner, med utgangspunkt i denne boken. I manuset for undervisningen og PowerPoint-presentasjonen får du et innblikk i hva det handler om. Du kan også høre lydopptak av undervisningen.

 

Kurs for smågruppeledere

Salem Bergen hadde en serie med opplæring av smågruppeledere. Ønsker du hjelp til å finne ut hvordan du kan bli en god/bedre smågruppeleder, kan dette kurset være til hjelp. Her finner du både manus, PowerPoint-presentasjoner og lydopptak til de seks kurskveldene.

 

En smågruppesamling

Smågruppene kan bruke ulike typer opplegg. Likevel bør det ligge noen grunnleggende verdier i bunn. 

 1. Søker Gud sammen i bønn og tilbedelse 
 2. Guds Ord blir anvendt inn i hverdagslivet
 3. Jesusfokuserte relasjoner (med åpne, ærlige samtaler)
 4. Inkluderende - åpne for å invitere inn nye som trenger en gruppe

Tidsramme: 2-2,5 timer

 • Sosialt fellesskap/enkelt måltid - 25-30 min
 • Siste minuttene av det sosiale - en isbryter
 • Takk/lovprisning - 5-20 min
 • Bibelen i fokus - 45 min
 • Bønn for og med hverandre - inntil 30 min

Hjelp til samtalen:

  Se: Hva sier teksten?
  Tenk: Hva vil forfatteren fortelle sine lesere? Hvordan ville de første leserne forstått dette?
  Lev: Hva betyr teksten for oss i dag?

Les gjerne mer om smågruppesamlingen her...

 

Smågruppeopplegg 

Det finst mange ulike opplegg som kan brukes i smågrupper. Her er noen steder der du kan finne ulike opplegg:

* NYHET: "Verden for Kristus" - Studieopplegg i syv deler, til hvert av hovedpunktene i Misjonssambandets strategi.

Levende tro - hefter med ulike tema som passer både for ungdom og voksne (Levende tro basic passer også for ungdomsskolealder)

Biblegroups.today - nettside med smågruppeopplegg fra ulike bøker i bibelen (rabatt ved bruk i flere grupper i forsamlingen)

Lagslunsj - enkle, nedlastbare opplegg med ulike tema, 6-8 samlinger pr tema, fra Laget (NKSS) 

Bibel i fellesskap - lite kort med hjelp og noen spørsmål til bruk i gruppa. Forslag til tekster både fra GT og NT.

Troshistorie-deling - det kan være nyttig og givende både for en selv og for de andre å dele sine troshistorier. det kan gjøres på ulike måter og i ulikt omfang.

* På Salem.no finner du smågruppeopplegg under fanen LES. De har også hatt taleserier med tilhørende opplegg for smågruppene, bl.a. 1. Korinterbrev, Markusevangeliet og Jakobs brev. (Du finner tilhørende taler her. - Jakob febr-23, Markus høsten-22, 1 Kor våren-21)

Flere tips til smågruppeopplegg - flere opplegg til bruk bl.a. i smågrupper.

 

Isbrytere

Hva og hvorfor?

Isbrytere er åpne spørsmål som kan brukes for å få i gang diskusjoner og samtaler i gruppen. Målet er å bli bedre kjent, gjerne på områder vi vanligvis ikke snakker så mye om. De er særlig nyttige når gruppa er ganske ny og folk ikke kjenner hverandre godt. Men de passer like godt om dere kjenner hverandre, så ha det gjerne som fast innslag.

La en i gruppen velge/lage et spørsmål til hver gang, som alle svarer på (helt kort, ett minutt er oftest nok). "Dagens spørsmål" må gjerne annonseres i starten, slik at folk får tid til å tenke på det mens de spiser. De må ikke kunne besvares med ja og nei, men heller kreve litt utdyping, uten at det nødvendigvis trenger være lange svar. Det er en måte å hjelpe folk til å åpne seg opp og bli kjent med hverandre. De første gangene vil kanskje lette spørsmål om folks liv, hvor de har gått på skole, hva de gjør, osv være potensielle spørsmål, men etter hvert som gruppen blir bedre kjent med hverandre kan en dykke dypere ned i mer omfattende spørsmål om tro, tvil, drømmer og ideer.

- Her er en liste med noen mulige spørsmål. Elles er det bare fantasien som setter grenser for hva en kan spørre om. Spør gjerne om noe du ønsker å vite om de andre, som dere vanligvis ikke snakker om.

 

Økonomisk støtte

Mange (fleire enn du kanskje trur) av studieopplegga kan de få støtte for å gjennomføra. Kristelig studieforbund (K-stud) får pengar over statsbudsjettet til kurs og anna opplæring i medlemsorganisasjonane sine. Alle typar studie- og samtalegrupper kan få tilskot, inkludert bibelgrupper o.l. Satsen for 2023 er kr 75,- pr time pr deltakar. Om gruppa ikkje ønskjer støtta til seg sjølv, søk likevel, og gje det i kollekten... Les meir på K-stud.no.

 

3.  D I A K O N I – kristendom i praksis

 Jesus fekk spørsmål om kva som var det aller viktigaste bodet. Han svara med å samanfatta alle boda i to korte setningar:

   Du skal elska Gud med heile deg.
   Du skal elska nesten din som deg sjølv.

Eit av dei sju punkta i strategien vår heiter «Elsk nesten din», med under-teksten «Me vil visa diakonal omsorg og gjestfrihet». «Dela trua gjennom handling,» er ein annan måte å seia det på.

Lita hjelp betyr mykje
Om det ikkje alltid er like synleg, så er det mange rundt oss som treng hjelp av ulikt slag. Det kan vera praktisk hjelp til handling, vasking, maling, hagerydding, o.l., eller det kan vera behov for ein å drikka kaffi saman med, eller eta middag og prata med, eller gå ein tur med. Ofte handlar det ikkje om vanskelege oppgåver, men om å ta eit initiativ, og finna kvarandre. 

Hva er diakoni?

Diakoni kan fort bli noe for spesielt interesserte. Men er det det? Nei! - diakoni er kristendom i praksis.

Her er to korte VIDEOER om hva diakoni er, hvorfor og hvordan.

-   Virksomme hender - seminar om diakoni på GF 2018 (video)
-   Tro virksom i kjærlighet - om diakoni i Misjonssambandet (dokument)

- Elsk din neste - hjelp til gruppesamtale (en kveld) (dokument) (seks andre tema i samme serie finner du her)

 

Hva kan vi gjøre?

Diakoni - evangeliet i handling - et lite HEFTE med 20 praktiske eksempler på ting som kan gjøres i egne liv, i forsamling, eller på bedehus og i samfunnet vi lever. (Kan også fåes som trykt hefte, bestilles hos vest@nlm.no)

 

Hva andre gjør

Tremorkirken samarbeider med barnevernet i kommunen om å gi gaver og julemat til familier som sliter. Les mer om «Velsigna Jul»

I Samnanger har både enkeltpersoner og forsamlingen vært til uvurderlig hjelp for ukrainerne som kom. NAV gir mye, men ikke vennskap.

 

Det gjøres veldig mye rundt omkring, av smått og stort. Tips oss, slik at vi kan dele noe av alt det flotte som skjer, og slik også gi ideer til flere. Skriv til vest@nlm.no

 

 

4. T A L E O P P T A K

Treng de tale til eit møte el.l., eller du berre ønskjer å høyre ein god tale, finn du lenke til ulike opptak her.

 

Video:

Taler, bibeltimer, andakter fra 2010 til i dag (UL, GF, koronagudstenester) (nyaste først)

- Salem Bergen, ulike tale- og søndagsskulevideoar, særleg frå koronatida

- Fra misjonskonferansen Frontline og vitnemål fra ungdommer

- Noen nyttige seminarer fra ulike arrangement

- Bibel og misjon for barn

 

 Kun lyd:

- Salem Bergen - opptak av taler, både frå lørdags- og søndagsgudstenester

- Tremorkirken - opptak av taler

- Flere forsamlinger finner du her, skriv forsamlingens navn i søkefeltet på toppen

 

Videoserie om Hebreerbrevet 

Fra Salem, Bergen

 1. Introduksjon  
 2. Heb 1,1-2,18 - Sønnen: Gud og menneske 
 3. Heb 3,1-4,13 - Harde hjerter 
 4. Heb 4,14-6,20 - Vokse i troen 
 5. Heb 7,1-9,10 - I skyggeverdenen 
 6. Heb 9-10 - Frimodighet 
 7. Heb 11,1-12,7 - Hall of faith 
 8. Heb 12,18-13,25 - Hvordan løpe som kristen?