Hefte, bøker

Fellesskapsressurser

På denne sida vil me samla tips og lenker til ulike ressursar, noko til inspirasjon, og noko med praktisk hjelp. Sida vil verta oppdatert etter kvart som det er aktuelt med endringar.

I Misjonssambandet Vest ønskjer me å oppmuntra og hjelpa forsamlingar og fellesskap til å vera utoverretta – arbeida for å nå ut til nye, og ha små og gode fellesskap der nye kan inviterast inn. Denne ressurssida vil særleg retta seg mot dette. 

 

Denne sida har fire hovudoverskrifter (trykk på overskrifta, og du kjem rett til den)

1. N Å   N Y E

2.  S M Å G R U P P E R

3.  D I A K O N I – Praktisk kristendom

4. T A L E O P P T A K

Denne våren vert det mest under punkt 1, nå nye. Så kjem det meir under dei andre punkta etter kvart. (Send oss gjerne idear og tips om du har.)

 

1. N Å   N Y E

 

Hjelp/Tips

Snakk om tro – nettside med tips og hjelp til filmkveldar, videoar med trusforsvar og mange andre ulike tema.

VITNE-kort – små bokmerkekort med nokre stikkord rundt vitnetenesta, og plass til å skriva namn på nokre ein ber for. (Se også lenger nede om taleserie om VITNE.)

3-i-bønn-grupper, eller Prayer triplets – 3 kristne går saman om å be for 3 kyrkjeframande venner kvar.

Fleirkulturelt kristent arbeid - (video) Seminar på Fellesskap-18 - med Mary Anette og Helge Skaaheim fra Norkirken Kongsberg som har folk med 20 ulike nasjonalitetar i sin midte. 

Bønn framfor alt - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Oddvar Søvik.

 

Få på bedehuset?

Kva med å invitera til husmøte heime? For mange er det lettare å koma inn i ein heim, og gjerne ha meir samtale enn tale.

Kanskje noko av dette kan vera eit utgangspunkt for samtalane?

 

Når forsamlinga veks 

Voksesmerter i stedet for liggesår - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Andreas Bakke. Kva skjer når forsamlinga veks? - ikkje alt kjennest like godt.

Trinn inn i forsamlinga/menigheten - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Elisabeth Giske. Korleis møter me folk me får kontakt med, slik at dei vert verande?

Overgangsfaser - (video) Seminar på Fellesskap-18, ved Elisabeth Giske. Korleis hjelpa og halda på folk når dei går frå ei gruppe til ei anna? Alle går gjennom slike faser, f.eks frå barne- til ungdomsskule, vidare til vidaregåande, til studentfase, osv.

 

Hjelp til samtale med bedehusframande

- Velkommen hjem – Videoserie ved Egil Svartdahl – 6 videoar (ca 4-8 min)

Dela trushistorie - kort video om kva trushistorie er, og kvifor dela den - Grete Yksnøy Martinsen

Trushistorie-deling - opplegg for deling av trushistorier i smågrupper (eller annan samanheng)

 

Begynna på nytt? 

Replanting - (video) Seminar på Fellesskap-18. Jarleif Gaustad i samtale med Ole Kristian Sameien, dåverande forsamlingsleiar i NLM Hamarkirken. Han fekk spørsmål om å bygga opp arbeidet i Hamar. Kva steg måtte dei ta, og kva spørsmål møtte dei på undervegs?

 

Podkaster

Utsendt (lyd) - ein samtalebasert podkast om Misjonssambandet sitt internasjonale arbeid

Salempodden (lyd) – ein podkast med korte samtaler med ulike medlemmer i Salem Bergen, om ting dei brenn for i forhold til forsamlinga si.

Vitnepodden (lyd/video) – ein podkast laga i forkant av GF 2022, men også med nokre episodar rundt temaet Vitne, som er like aktuelle også etter GF.

Episode 3 - Den kristne gjestfrihet, samtale med Janet Seierstad
Episode 8 - Enkelt å vitne på gata? samtale med Gunnar Salmelid

 

Bøker

Veien hjem av Oddvar Søvik – enkelt hefte med ulike vitnemål og hjelp til nye kristne

Jeg fant, jeg fant! hverdagen blir aldri den samme av Arne Skagen – lita, lettlest og humoristisk bok om å sjå muligheitene for å snakka med andre om Gud

Endelig mandag. Hverdagsevangelisering for alle av Arne Skagen – gjennom praktiske eksempel og humor vert lesaren inspirert og oppmuntra, og ordet «evangelisering» får ei ny meining og innhald.

Snakk om tro – med hodet og hjerte av Nick Pollard – som gjev eksempel og tips, både på kva me kan seia og gjera, og kva me kanskje ikkje treng å seia og gjera når me anbefalar vår Gud og vår tru.

Ut av saltbøssa. Evangelisering som livsstil av Rebecca Manley Pippert – om korleis ein kan ha ei avslappa og entusiastisk haldning til å dela trua si med andre menneske.

 

Taler

- (lyd) Gå og fortell – Hvorfor skal vi fortelle andre om Jesus? – Oddvar Søvik, Salem Bergen

- (lyd) Gå og fortell – Hvordan fortelle andre om Jesus? – Oddvar Søvik, Salem Bergen – Tusen møte, ingen frelst, eit besøk, ein frelst… Første tida: ikkje apostlane som forkynte, men folket som forkynte

- (lyd) Gå og fortell – Hvordan kan vi som menighet få med flere – tale av Oddvar Søvik, Salem Bergen

- (lyd) Gå og fortell – tale av Oddvar Søvik, Vågsbygd Frikirke

- (video) Hvordan snakke om Jesus til forskjellige folk – tale av Gunnhild Redse Cornelius, Tremorkirken

 

Videoserie om å vera SENDT 

(Preik.tv)

Innleiing: To pakker som er utsendt fra Gud  (2:25)

 1. Han som sender – Gud (7:33)
 2. Hvem er det Gud sender? (6:53)
 3. Hvem har Gud sendt deg til? (11:25)
 4. Hvem er du sendt sammen med? (9:56)
 5. Er du sendt for å starte et nytt fellesskap? (9:47)

 

Taleserie om VITNE 

Med utgangspunkt i VITNE-kortet – små bokmerkekort med noen stikkord rundt vitnetjenesten, og plass til å skrive navn på noen en ber for.

Fra Salem Bergen

  

2.  S M Å G R U P P E R

 

Kvifor og korleis ha smågrupper?

Kort vitnemål (video) om kva det kan bety å vera med i ei smågruppe (Torstein Algrøy).

Kvifor er smågrupper viktige? Og korleis kan smågruppefellesskapet organiserast på ein god måte? I to korte VIDEOAR deler Tonje Haugeto Stang av sin kunnskap og erfaringar og kjem med gode idear.

Salempodden med samtale om Kvifor smågrupper.

Webinar om småfellesskap – Tonje Haugeto Stang i samtale med Jarleif Gaustad

Småfellesskap. En vei til vekst av Tonje Haugeto Stang. Ei praktisk og nyttig BOK om kvifor smågrupper, korleis koma i gong, og konkrete opplegg som kan brukast i gruppa.

 

Smågrupper for barn og unge

Smågrupper i BARNELAGET. Smågrupper er ikkje berre for vaksne. Også barn og unge treng få snakka om det dei høyrer på lags-andakten. Les her kva Marte Sameien i Hamarkirken skriv om dette, og korleis det kan gjerast.

Levende tro - Basic. Studieopplegg som også passer godt for grupper med deltakerer i ungdomsskolealder

 

DU kan lede en gruppe!

"Alle kan væra smågruppeleder", sier Dave Early i boken 8 Habits of Effective Small Group Leaders. Det handler ikke om hvem eller hvordan en er, men om å ha noen gode vaner.

Salem Bergen hadde en serie med opplæring av smågruppeledere. Tema for første samling var nettopp lederen sine åtte vaner, med utgangspunkt i denne boken. I manuset for undervisningen og PowerPoint-presentasjonen får du et innblikk i hva det handler om. Du kan også høre lydopptak av undervisningen.

 

Kurs for smågruppeledere

Salem Bergen hadde en serie med opplæring av smågruppeledere. Ønsker du hjelp til å finne ut hvordan du kan bli en god/bedre smågruppeleder, kan dette kurset være til hjelp. Etter en kort innledning finner du her både manus, PowerPoint-presentasjoner og lydopptak til de seks kurskveldene.

 

En smågruppesamling

Smågruppene kan bruke ulike typer opplegg. Likevel bør det ligge noen grunnleggende verdier i bunn. 

 1. Søker Gud sammen i bønn og tilbedelse 
 2. Guds Ord blir anvendt inn i hverdagslivet
 3. Jesusfokuserte relasjoner (med åpne, ærlige samtaler)
 4. Inkluderende - åpne for å invitere inn nye som trenger en gruppe

Tidsramme: 2-2,5 timer

 • Sosialt fellesskap/enkelt måltid - 25-30 min
 • Siste minuttene av det sosiale - en isbryter
 • Takk/lovprisning - 5-20 min
 • Bibelen i fokus - 45 min
 • Bønn for og med hverandre - inntil 30 min

Hjelp til samtalen:

  Se: Hva sier teksten?
  Tenk: Hva vil forfatteren fortelle sine lesere? Hvordan ville de første leserne forstått dette?
  Lev: Hva betyr teksten for oss i dag?

Les gjerne mer om smågruppesamlingen her...

 

Smågruppeopplegg 

Det finst mange ulike opplegg som kan brukes i smågrupper. Her er noen steder der du kan finne ulike opplegg:

Levende tro - hefter med ulike tema som passer både for ungdom og voksne

Biblegroups.today - nettside med smågruppeopplegg fra ulike bøker i bibelen (rabatt ved bruk i flere grupper i forsamlingen)

Lagslunsj - enkle, nedlastbare opplegg med ulike tema, 6-8 samlinger pr tema, fra Laget (NKSS) 

Bibel i fellesskap - lite kort med hjelp og noen spørsmål til bruk i gruppa. Forslag til tekster både fra GT og NT.

Troshistorie-deling 

1. Korinterbrev - taler og gruppeopplegg for hvert kapittel (fra Salem, Bergen)

Nokre tips til smågruppeopplegg - flere opplegg til bruk bl.a. i smågrupper.

 

Isbrytere

Hva og hvorfor?

Isbrytere er åpne spørsmål som kan brukes for å få i gang diskusjoner og samtaler i gruppen. Målet er å bli bedre kjent, gjerne på områder vi vanligvis ikke snakker så mye om. De er særlig nyttige når gruppa er ganske ny og folk ikke kjenner hverandre godt. Men de passer like godt om dere kjenner hverandre, så ha det gjerne som fast innslag.

La en i gruppen velge/lage et spørsmål til hver gang, som alle svarer på (helt kort, ett minutt er oftest nok). "Dagens spørsmål" må gjerne annonseres i starten, slik at folk får tid til å tenke på det mens de spiser. De må ikke kunne besvares med ja og nei, men heller kreve litt utdyping, uten at det nødvendigvis trenger være lange svar. Det er en måte å hjelpe folk til å åpne seg opp og bli kjent med hverandre. De første gangene vil kanskje lette spørsmål om folks liv, hvor de har gått på skole, hva de gjør, osv være potensielle spørsmål, men etter hvert som gruppen blir bedre kjent med hverandre kan en dykke dypere ned i mer omfattende spørsmål om tro, tvil, drømmer og ideer.

- Her er en liste med noen mulige spørsmål. Elles er det bare fantasien som setter grenser for hva en kan spørre om. Spør gjerne om noe du ønsker å vite om de andre, som dere vanligvis ikke snakker om.

  

3.  D I A K O N I – Praktisk kristendom 

 

Hva andre gjør

Tremorkirken samarbeider med barnevernet i kommunen om å gi gaver og julemat til familier som sliter. Les mer om «Velsigna Jul»

 

Videoar (Forsamlingsforum) (kjem...)

-        Ressursar (kjem...)

 

Hva kan vi gjøre?

Diakoni - evangeliet i handling - et lite hefte med 20 praktiske eksempler på ting som kan gjøres i egne liv, i forsamling, eller på bedehus og i samfunnet vi lever. (Kan også fåes i trykt versjon)

 

4. T A L E O P P T A K

Treng de tale til eit møte el.l., eller du berre ønskjer å høyre ein god tale, finn du lenke til ulike opptak her.

 

Video:

Taler, bibeltimer, andakter fra 2010 til i dag (UL, GF, koronagudstenester) (nyaste først)

- Salem Bergen, ulike tale- og søndagsskulevideoar, særleg frå koronatida

 

 Kun lyd:

- Salem Bergen - opptak av taler, både frå lørdags- og søndagsgudstenester

- Tremorkirken - opptak av taler

- Ulike taleopptak frå UL 2002-2005 og GF 2015

 

Videoserie om Hebreerbrevet 

Fra Salem, Bergen

 1. Introduksjon  
 2. Heb 1,1-2,18 - Sønnen: Gud og menneske 
 3. Heb 3,1-4,13 - Harde hjerter 
 4. Heb 4,14-6,20 - Vokse i troen 
 5. Heb 7,1-9,10 - I skyggeverdenen 
 6. Heb 9-10 - Frimodighet 
 7. Heb 11,1-12,7 - Hall of faith 
 8. Heb 12,18-13,25 - Hvordan løpe som kristen?