Bibel i fellesskap

Bibel i fellesskap

En ressurs som kan være med å hjelpe bibelgrupper og lignende til å få en god samtale om bibelen.

Denne ressursen ble utviklet i forbindelse med Ung:Tro, som et verktøy til bruk i både lederfellesskapet og i ulike møtepunkter med ungdom (som for eksempel bibelgrupper). Verktøyet gir hjelp til å samle en gruppe omkring samtale om en bibeltekst, og er et opplegg som krever lite forberedelse. Ressursen er trykket opp på små kort, og blir delt ut på oppstartsdagen. Ressursen kan bestilles gratis nederst på denne siden her, og PDF-en ligger her vedlagt om noen ønsker å kopiere opp på vanlig ark.

 

Forslag til bibeltekster:

 1. Gud skaper verden – 1 Mos 1,1-25
 2. Gud skaper mennesket– 1 Mos 2,4-25
 3. Syndefallet – 1 Mos 3,1-13
 4. Syndefallets konsekvenser – 1 Mos 3,14-24
 5. Gud angrer sin skapelse – 1 Mos 6,5-8
 6. Gud redder Noah og familien – 1 Mos 6,9-8,14
 7. Guds pakt med Noah– 1 Mos 8,15 -9,17
 8. Guds pakt med Abram– 1 Mos 12,1-8, 15,1-6, 17,1-7
 9. Gud setter Abraham på prøve – 1 Mos 22,1-19
 10. Gud frelser sitt folk – 2 Mos 12,1-28
 11. Guds bud – 2 Mos  20,1-21
 12. Syndofferet – 3 Mos 4,1-35
 13. Herrens lidende tjener – Jes 53
 14. Jesus blir født – Luk 1,26-38, 2,1-20
 15. Jesu dåp – Matt 3; Joh 1,29-34
 16. Jesus blir fristet –  Matt 4,1-11
 17. Jesus i møte med en religiøs leder – Joh 3,1-21
 18. Jesus og den samaritanske kvinnen – Joh 4,1-26, 39-42
 19. Jesus og den lamme mannen – Luk 5,17-26
 20. Jesus stiller stormen – Mark 4,35-41
 21. Jesus i møte med en besatt mann – Mark 5,1-20
 22. Jesus vekker opp Lasarus fra de døde– Joh 11,1-44
 23. Jesus forteller om sviket og pakten – Matt 26,17-30
 24. Jesus blir sviktet og stilt for retten – Joh 18,1-19,16
 25. Jesus blir korsfestet – Luk 23,32-56
 26. Jesus står opp igjen – Luk 24,1-35
 27. Jesus viser seg for disiplene og stiger opp til himmelen – Luk 24,36-53
 28. Å komme inn i Guds rike  – Joh 3,1-21

Listen viser flere av de mest sentrale bibeltekstene, og gir en nyttig oversikt til aktuelle tekster å gå gjennom med en gruppe med liten kjennskap til bibelen. Merk at noen av tekstavsnittene er for lange for én samling, og må deles opp til bruk over flere samlinger.