Bibel i fellesskap

Bibel i fellesskap

En ressurs som kan være med å hjelpe bibelgrupper og lignende til å få en god samtale om bibelen.

Denne ressursen ble utviklet i forbindelse med Ung:Tro, som et verktøy til bruk i både lederfellesskapet og i ulike møtepunkter med ungdom (som for eksempel bibelgrupper). Verktøyet gir hjelp til å samle en gruppe omkring samtale om en bibeltekst, og er et opplegg som krever lite forberedelse. Ressursen er trykket opp på små kort, og blir delt ut på oppstartsdagen. Ressursen kan bestilles gratis her nederst på siden, og PDF-en ligger her vedlagt om noen ønsker å kopiere opp på vanlig ark.